Gemeente Grave krijgt een unieke kans voor open doel!!

Weer aan het werk voor de TOEKOMST van de VOETBALLER(TJE)S van ONZE GEMEENTE als Stuurgroeplid Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58.

Na 7 jaar keihard werken in gezamenlijk overleg en openstaand voor ieders mening en ideeën, wordt er vanavond om 19:30 uur door gemeenteraadsleden over een prima product van gedachten gewisseld.

Ik hoop dat alle gemeenteraadsleden van de gemeente Grave hun verantwoordelijkheid nemen om dit onderwerp als een Graafs onderwerp te behandelen en niet als een politiek onderhandelings- of -vergeldingsstuk.

Dit is een UNIEK project en proces voor de gehele Graafse gemeenschap en een UNIEKE KANS voor Grave!
Ruim 62 jaar na de, in die tijd veelbesproken, fusie van Sportclub Grave én Mobilia tot GVV’57, een stap die veel goeds gebracht heeft, kunnen we nu getuige zijn van weer zo’n ‘historische stap’…
————————————————————————————–

Door Stuurgroep samenwerking EGS: Informatie aan ALLE leden van Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58

Gemeente Grave krijgt een unieke kans voor open doel

Op dinsdag 12 februari 2019 wordt door de Gemeenteraad van Grave het voorstel behandeld dat wij, de Stuurgroep samenwerking Estria, GVV’57 en SCV’58, samen met de gemeente hebben opgesteld en gaat over de nieuwe sportaccommodatie die we willen bouwen zodra de drie voetbalverenigingen met elkaar gefuseerd zijn. Graag willen we dit raadsvoorstel hier nader toelichten zodat het voor iedereen mogelijk is een juist beeld hierover te vormen.

7 Jaar geleden, in 2012 zijn binnen de drie voetbalverenigingen de eerste stappen gezet om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen om het voetbalplezier voor de jeugd in de Gemeente Grave te vergroten.

Dit heeft stapsgewijs geleid tot een intensieve samenwerking. Waar we begonnen met ‘het delen van informatie’ zijn we inmiddels zover dat alle voetballende jeugd van de drie verenigingen samen voetbalt in één (paarse) kleur tenue onder de vlag van EGS (Estria, GVV’57, SCV’58).

Al snel stelden we vast dat het gezamenlijk voetballen alleen goed werkt als je elkaar ook ziet en spreekt en dus op één gezamenlijke accommodatie speelt.

Omdat sportpark De Kranenhof (het sportpark waar Estria en SCV’58 gehuisvest zijn) voldoende ruimte biedt aan de drie verenigingen werd in overleg met de Gemeente besloten om een plan te ontwikkelen op dit sportpark.

Als je met drie verenigingen één gezamenlijke jeugdafdeling hebt en plannen ontwikkelt om op één sportaccommodatie te gaan voetballen is het gevolg dat je ook de seniorenafdelingen bij dit plan betrekt en dus met elkaar de intentie uitspreekt om een fusievereniging te vormen.

Voordat we deze fusie aan de leden willen voorstellen, vinden wij het belangrijk om de leden te kunnen laten zien waarvoor zij een keuze maken en een belangrijk onderdeel daarbij is de nieuwe sportaccommodatie waar de nieuwe vereniging zich zal huisvesten.

Tijdens dit proces is ook Hockeyvereniging Grave (HCG) aangehaakt. Zij hebben te maken met een hockeyveld dat afgeschreven is en zien kansen op deze nieuwe sportaccommodatie als gebruiker. In gezamenlijk overleg met het bestuur van de hockeyvereniging is afgesproken om dit in ons plan mee te nemen.

Er zijn een drietal werkgroepen (civiel, bouw en kantinebeheer) geformeerd, bestaande uit leden van de drie verenigingen met beroepsmatige ervaring, die samen een plan hebben opgesteld waar de nieuwe accommodatie aan zou moeten voldoen.

Bij dit traject zijn wij ondersteund door een gespecialiseerde bouwadviseur (die ook de accommodatie van DAW Schaijk heeft begeleid) en een adviseur van NOC*NSF die gefaciliteerd werd door de Rabobank.

Deze experts gaven aan dat de huidige accommodaties niet als optimale basis kunnen dienen aan de door hen gestelde voorwaarden.

Op basis van al deze input is door een architect een schets gemaakt die wij aan de leden op 11 april 2018 in het Merlet College hebben gepresenteerd. Onderdeel van dit accommodatieplan is een nieuw clubgebouw.

Bewust is daarbij gekozen voor een nieuwe accommodatie en niet een verbouw van een van de huidige clubgebouwen omdat het renoveren van één van deze accommodaties nooit de uitstraling zal krijgen noch de kwaliteit zal hebben van een nieuw, modern, duurzaam sportpaviljoen. Daarbij hoort natuurlijk ook een financieel plaatje waarover wij met de Gemeente Grave in overleg zijn gegaan.

De totale kosten van het plan zijn ca. 5,7 miljoen euro waarvan na aftrek van de landelijk subsidie en de investering van de drie verenigingen voor de gemeente ca. 4,1 miljoen euro overblijft.

De dekking voor dit enorme bedrag hebben we gevonden in de bijdragen (ca. € 80.000,-) die we sinds 2006 jaarlijks van de gemeente als gevolg van de privateringsovereenkomst van of voor ons veldonderhoud ontvangen.

Dit bedrag zal met dit raadsvoorstel komen te vervallen en zal de Gemeente gaan gebruiken om het krediet van 4,1 miljoen euro te kunnen verstrekken. Ervan uitgaande dat het nieuwe gebouw in 40 jaar afgeschreven wordt, blijft er nog een restbedrag van ca. €7.000,- per jaar over, dat geen invloed op de meerjarenbegroting van de Gemeente Grave heeft.

Voor onze nieuwe vereniging zelf is er ook een exploitatiebegroting gemaakt. Natuurlijk blijft het moeilijk inschatten hoeveel leden we bijvoorbeeld over een aantal jaar hebben of hoeveel de kantine-omzet zal gaan worden, maar de cijfers zijn vergeleken met vergelijkbare verenigingen uit de regio en getoetst door de Gemeente Grave en meerdere externe deskundigen. Wat door de Gemeente bewust niet meegenomen is in de financiële berekening is de potentiële waarde van de vrijkomende gronden (het terrein van GVV’57 en de Hockeyclub Grave) waarvan de Gemeente Grave eigenaar is.

Het vrijwillig samengaan van drie voetbalverenigingen is uniek. Het proces van samenwerken dat de afgelopen 7 jaar is doorlopen, heeft laten zien dat we gezamenlijk het plezier in het beleven van de voetbalsport kunnen vergroten. Met een gezamenlijke fusie en een nieuwe sportaccommodatie verwachten wij dat we het voetbal in Grave nog vitaler kunnen maken voor mannelijke en vrouwelijke leden van 4 jaar (kaboutervoetbal) tot 55+ers (Veteranenvoetbal of Walking Football). Een plan waarbij de Gemeente Grave dankzij de inzet van vele vrijwilligers de mogelijkheid krijgt ‘sport en bewegen’ een impuls te geven.

Werkgroep PR & communicatie Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: