Ben Litjens over het college-voorstel fusie voetbalverenigingen/nieuwe sportaccommodatie.

Ben Litjens:

Wil Grave met het nieuwe sportpark JVC Cuijk achterna?

Twee van de drie voetbalverenigingen hebben prima accommodaties op het sportpark Kranenhof.

Daar wil GVV ’57 ook naar toe is de informatie, die wij krijgen als gemeenteraad. Maar dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn.

De leden hebben zich nog niet kunnen uitspreken over de toekomstige accommodaties.

Dat is echt een misser.

Wie heeft het huidige voorstel opgesteld? Dat is Bureau Kragten. Dat is hetzelfde bureau dat advies heeft uitgebracht over de verkeerssituatie bij de Brede School Oost.

In plaats van een besparing van 1 miljoen als gevolg van de realisering van de Brede School Oost kostte het de gemeente € 1 miljoen extra. Een verschil van 200%. Tel uit de kwaliteit van de adviezen en voorstellen van het College.

En dan zijn wij er nog niet met de extra kosten voor de verkeerssituatie rondom deze school.

En evenmin is er ooit verantwoording afgelegd welk bedrag Bureau Kragten heeft ontvangen.

Dat zal zeker boven hun offerte uitstijgen en mogelijk boven de Europese aanbestedingsnorm uitkomen.

En dit Bureau Kragten wordt zonder enige vorm van evaluatie en zonder enige aanbesteding opnieuw ingezet. In hun advies en kwaliteit heb ik geen enkel vertrouwen.

Het valt ook op dat dit Bureau op hun site nergens Grave noemt.

Aan hun adviezen aan Grave willen zij zelf niet herinnerd worden.

Waarom begin ik over dit Bureau?

Alles is namelijk gebaseerd op hun adviezen.

Een goede rapportage is duidelijk en begrijpelijk. Dan behoeven er geen 100 vragen te worden gesteld.

Zelfs het CDA stelt een grote hoeveelheid vragen.

Is de wethouder van het CDA zonder overleg met de fractie akkoord gegaan met de plannen? Hierover zwijgt het CDA.

Vragen van een partij, die de belangen van Cuijk voorstaat, leg ik langs mij neer.

De vele vragen duiden op vele onduidelijkheden.

Ik bepleit, dat het huidige voorstel wordt teruggenomen door het College.

Ik bepleit meer open overleg met alle betrokkenen.

Een maand geleden was er een vertrouwelijk overleg over de fusieplannen binnen het presidium van de raad. Het presidium bestaat uit de burgemeester en alle fractievoorzitters.

Ik heb hieraan zoals gebruikelijk niet deelgenomen, omdat ik tegen besloten vergaderingen ben.

Maar wie zat bij het vertrouwelijk fractievoorzitters overleg: een bestuurslid en tevens een gewoon raadslid van een van de verenigingen, die willen fuseren.

Hoe verhoudt zich dat tot de Integriteitscode voor hem en alle betrokkenen, die dat toegelaten hebben?

De gemeente Grave kent een goede sportcultuur. In hoeverre zijn de overige sportverenigingen betrokken bij dit voorstel?

Ik weet dat tennisvereniging Thos bij de gemeente nauwelijks iets voor elkaar krijgt.

Tijdens de verkiezingen wordt door alle partijen gepleit voor Kernendemocratie.

Meer dan 5 miljoen euro uitgeven aan de voetballers in drie dorpen zonder overleg met de dorpsraden, hun eigen leden en met alle sportverenigingen  komt niet overeen met het pleidooi voor kernendemocratie.

Ook Keerpunt 2010 is voorstander van een goed sportbeleid.

Verenigingen, die fuseren, behoren ondersteuning te krijgen van de gemeente.

Maar is een bedrag van meer dan 5 miljoen exclusief verkeersaanpassingen en extra parkeerplaatsen nog wel te verantwoorden? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Ik bepleit hierover een referendum onder de Graafse inwoners.

Wat ook onbegrijpelijk is, dat de leden van de te fuseren verenigingen niet weten wat ze boven het hoofd hangt.

De leden moeten op basis van dit voorstel een hogere contributie betalen en de nieuwe fusie vereniging neemt een berg risico’s.

En wie staat in de toekomst borg voor hen: “Niemand”.

Het sportpark van GVV’57 kan ook heel geschikt gemaakt voor de kleintjes en de jeugd.

Wie kent in Nederland niet de jeugdsportterreinen als De Toekomst, Varkenoord of de Herdgang.

Als wij als gemeente tenminste € 5 miljoen bijdragen in het opnieuw opzetten van een nieuwe voetbalaccommodatie en tegelijkertijd prima voorzieningen slopen, wie gelooft dan nog in een gemeente, die subsidie vraagt aan de provincie voor de oude binnenstad van Grave.

Hebben wij in Grave dan geen dringender behoefte aan een nieuw tracé voor de provinciale weg Cuijk-Grave?

Of wat te denken van een verbetering van de brandweer uitrusting in de vorm van een ladderwagen?

Of van de verbetering van de verkeersveiligheid?

Of betaalbare woningen voor starters en ouderen?

Ik ben voor ondersteuning van de sport maar het huidige voorstel roept voor mij te veel vragen op, de procedure is ondoorzichtig omdat de omgekeerde weg wordt gevolgd.

Ik wil eerst de mening van de leden van de diverse verenigingen horen.

Over een uitgave van 6 miljoen euro voor een fusieproces tussen drie voetbalclubs wil ik, dat daarover een referendum gehouden wordt.

Dat kan gemakkelijk gehouden worden gelijktijdig bij de Staten verkiezingen in maart 2019 of bij de Europese verkiezingen in juni 2019.

Verder constateer ik dat het College geweigerd heeft om naar reële alternatieven te kijken.

Er zit geen enkele balans in het huidige voorstel.

Al met al wordt door dit voorstel de sport, de leden van de voetbalverenigingen en de gemeente Grave een zeer slechte dienst bewezen.

Hierbij wil ik het in eerste instantie bij laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: