Parkeren volgens contouren van vestingwerken. Kosten: 250.000 euro.

GraverMaat: de noodzaak om snel extra parkeervoorzieningen aan te leggen wordt nog vergroot omdat binnenkort het “tijdelijk” parkeerterrein op de gronden van GBB op het Wisseveld niet meer mogelijk is. Waar gaan we dan op het Wisseveld parkeren???

HERMAN WISSINK; journalist van de Gelderlander.

Wie straks de auto parkeert op het voormalige Visioterrein in Grave zal daarbij de contouren van de oude vestingwerken volgen. Daarvoor moet wel eerst een onderzoek gedaan worden naar hoe die contouren in het verre verleden dan precies liepen. Kosten van het project: een kwart miljoen euro.

Dat blijkt uit de planning die de gemeente Grave heeft gemaakt voor de uitvoering van de vorig jaar opgestelde vestingvisie. Die visie op de vestingstad Grave werd gemaakt om te kijken hoe het Maasstadje het beste om kan gaan met de historie en wat er gedaan kan worden om die historie zichtbaar te maken.

Het parkeren op het voormalige Visioterrein is een van de meer dan twintig voorstellen uit de vestingvisie die Grave uit zou kunnen voeren.

Die variëren van de nieuwe inrichting van het gebied Prinsenstal, waar al mee begonnen is, tot het opnieuw herkenbaar maken van het Kroonwerk Coehoorn aan beide zijden van de Maas.

Op het voormalige Visioterrein, locatie bastion Hartenaas genoemd, worden sinds de sloop van de gebouwen van het blinden- en slechtziendeninstituut al veel auto’s geparkeerd. Dat parkeerterrein is hard nodig omdat onder meer door de sloop en bouw op Prinsenstal iets verderop er veel parkeerplaatsen verloren zijn gegaan.

Het grootste deel van de bijna 250.000 euro die nodig is voor de voorbereidingen op het bastion Hartenaas is voor archeologisch onderzoek. Dat onderzoek is nodig om de exacte ligging van de voormalige vestingwerken vast te stellen. De kosten daarvan zijn geraamd op 88.000 euro.

Andere onderzoeken die nodig zijn, zijn onder meer voor een akoestisch onderzoek, onderzoek naar flora en fauna, luchtkwaliteit en lichthinder. De gemeente denk 425 ambtelijke uren nodig te hebben. Daar wordt dan bijna 40.000 euro voor in de begroting opgenomen.

Andere zaken die in het kader van de opgestelde vestingvisie op korte termijn door de gemeente opgepakt worden zijn de herinrichting van de Sint Elisabethstraat en de entree van de Hampoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: