Nieuws uit de agendacommissie. Reactie op opmerking fractievoorzitter LPG.

Ben Litjens meldt vier zaken uit de agendacommissie:

 1. Na afloop van de agendacommissie was er een besloten bijeenkomst over de ontwikkelingen rond de fusie van de drie voetbalverenigingen GVV’57, Estria en SCV. Ben verliet de vergadering.
 2. Tijdens de agendacommissie werd besloten om op 22 januari een werkbijeenkomst te houden. Onderwerp: gesprek van de gemeenteraad met de drie voetbalbesturen. De fusie wordt behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering. In de daaraan voorafgaande commissievergadering komt dit onderwerp ook ter sprake. Echter de stukken zijn nu nog niet gereed. Ben bepleitte tevergeefs voor uitstel van behandeling omdat de raad altijd het principe hanteerde dat de stukken gereed moeten zijn bij het vaststellen van de agenda. 
 3. De aanwezige fractievoorzitters namen, in meerderheid, ook het besluit om de eerstvolgende auditbijeenkomst in beslotenheid te houden. De accountant, die verantwoording af komt leggen bij de raad over zijn bevindingen, zal dit doen in weer een besloten bijeenkomst. Ben heeft hier ook weer grote moeite mee. Over het besprokene kan en mag hij niets mededelen.
 4. De bijdrage van Keerpunt 2010 over het Vernieuwend Vergaderen werd niet besproken maar werd door de griffier in ontvangst genomen en toegevoegd aan de andere bijdragen. De bijdrage van Keerpunt 2010 is gisteren al gepubliceerd. Zo wil Keerpunt 2010 nu al aan de slag met Kernendemocratie en dit verbinden met het Vernieuwend Vergaderen.

Dag Jacques,

Je info klopt niet. Na afloop agendacommissie was er geen besloten overleg over de fusie maar het fracfievoorzitters overleg. Fusie en wijze van behandeling is alleen besproken in de agendacommissie.
Groeten
Astrid

Reactie Jacques Leurs; voorzitter Keerpunt 2010 / webmaster:

Beste Astrid, je schrijft dat in het fractievoorzittersoverleg niet gesproken is over de fusie en de wijze van behandeling. Omdat Ben er niet bij zat en het overleg besloten was kunnen we dat niet beoordelen. Maar je meldt wel dat er niet over gesproken is. Dus toch uit de “school” geklapt???

Een gedachte over “Nieuws uit de agendacommissie. Reactie op opmerking fractievoorzitter LPG.

 • 9 januari 2019 om 18:16
  Permalink

  Dag Jacqeus,

  Je info klopt niet. Na afloop agendacommissie was er geen besloten overleg over de fusie maar het fracfievoorzitters overleg. Fusie en wijze van behandeling is alleen besproken in de agendacommissie.
  Groeten
  Astrid

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: