Outlet in Arsenaal Grave?

Outlet in Arsenaal Grave?

Grave zet in op een aantrekkelijk winkelbestand in het historische centrum. Wethouder Anja Henisch, economische zaken, nodigde alle ondernemers uit om van gedachten te wisselen over hoe Grave als ondernemersgemeente toekomstbestendig kan blijven.

De gemeente wil het vestigingsklimaat verbeteren. Wethouder Henisch: “Stimuleren en faciliteren van het economisch beleid, dat is de opdracht die de gemeente zich gesteld heeft in het bestuursprogramma 2018-2022.”  De wethouder wil dat ondernemers zelf actief meedenken over de economische visie voor de komende jaren. “Er zijn winkels in de binnenstad bijgekomen en er zijn meer bedrijven op de twee bedrijventerreinen. Maar er kan veel meer en er zijn ook bedreigingen”, laat de wethouder weten.

De zaal is goed gevuld en iedereen is het eens met de wethouder dat Grave economisch kansrijk is. “De historische setting biedt meerwaarde voor de consument”, zegt Henisch. De bedreigingen die op de loer liggen zijn overal hetzelfde. Internet is de belangrijkste. “Maar winkelen is ‘beleving'”, zeggen aanwezigen. “We moeten voor sfeer zorgen en daarin moeten we samenwerken.” Promotie van Grave moet veel verder gaan dan het Land van Cuijk, is de algemeen gedeelde opvatting. Veel Duitse klanten vinden het stadje. PR en marketing moeten we samen oppakken; de ondernemersvereniging Graveon en het bestuur van het Centrummanagement hebben elkaar al gevonden.

Het plenaire gedeelte van de avond levert weinig nieuwe ideeën op. De wethouder heeft het over een outletprogramma voor de stad. Ze is hierover in gesprek. Maar of het een kans is voor het al jaren leegstaande Arsenaal van Jan de Bouvrie blijft op deze avond onduidelijk. De ideeën komen vooral na afloop, tijdens het informele deel van de avond. Dan blijkt dat ondernemend Grave allerlei ideeën heeft. Een klein steuntje van de gemeente in de rug lijkt genoeg om de zaak in beweging te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: