UItbreiding AZC door extra toestroom. College is verdeeld.

Er komt een uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Grave. Dat betekent niet dat er meer asielzoekers komen dan de afgesproken maximale 600, maar er is meer ruimte nodig om dat maximum aantal mensen te kunnen huisvesten.

In Grave zitten in de gebouwen die ruim twee jaar geleden zijn geopend momenteel 552 asielzoekers. Daarmee is het azc naast de voormalige Generaal de Bonskazerne vol. Maar vanwege de grotere toestroom van vluchtelingen naar Nederland is de vraag naar extra onderdak gestegen. ,,Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons benaderd met de vraag of het aantal dat we nu opvangen kan worden opgehoogd naar 600”, zegt burgemeester Lex Roolvink. Grave heeft een contract met het COA voor maximaal 600 vluchtelingen. ,,Dat blijft ook het maximum”, benadrukt Roolvink.

Gebouw D2

Om de benodigde extra 48 vluchtelingen onderdak te kunnen bieden maakt het COA een van de gebouwen, gebouw D2, van de Generaal de Bonskazerne voor maximaal een jaar huren en geschikt voor de voor de opvang van asielzoekers. Voor de nieuwbouw was de voormalige militaire kazerne al het azc in Grave. In de tussentijd wordt gekeken of het plaatsen van een extra gebouw binnen de mogelijkheden valt. Grave is, zo zegt Roolvink, bereid daarover mee te denken. ,,Op voorwaarde dat de gemeenteraad daar mee akkoord gaat.” Het COA moet voor een extra gebouw een plek vinden op het terrein waar de zeven gebouwen nu al staan.

De uitbreiding van het azc ligt gevoelig in Grave. Volgens burgemeester Roolvink is het college, dat deze week een besluit nam over de uitbreiding, verdeeld.

Zeven gebouwen

Het azc in Grave bestaat nu uit zeven gebouwen. Vijf daarvan bestaan uit drie verdiepingen en twee uit twee verdiepingen. Formeel is er plaats, wanneer alle plaatsen worden benut, voor 608 vluchtelingen. Maar in de praktijk is dat aantal dus 552. ,,Dat komt deels omdat niet alle bevolkingsgroepen met elkaar verenigbaar zijn en bij elkaar in één gebouw te plaatsen zijn”, legt Roolvink uit. ,,Ook zitten er in Grave 50 zogenaamde AMV’ers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die nemen naar verhouding meer ruimte in beslag.”

Volgens Roolvink blijft het aantal AMV’ers in Grave uit maximaal vijftig personen bestaan. Dat betekent dat de 48 vluchtelingen die er nu nog bij kunnen komen uit gezinnen zullen bestaan.

Het nieuwe azc in Grave werd in september 2016 geopend. Het COA heeft met de gemeente Grave voor de gebouwen een overeenkomst tot 2030.

Sinds het vertrek van het azc uit de voormalige kazerne wordt er gezocht naar invulling van de gebouwen. De kazerne is een van de drie Brabantse projecten die onlangs subsidie kreeg van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor de opknap van de kazerne gebouwen.

Webmaster Jacques Leurs: wethouder Rick Joosten is tegen de uitbreiding. Opmerkelijk.  In het recente verleden heeft ons raadslid Ben Litjens vragen gesteld over de extra inkomsten voor Grave als AZC gemeente. Er waren jaren bij dat Grave meer dan 150.000 euro als baten bij kon schrijven in de boeken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: