Laatste Keerpunt 2010 nieuws: voorzitter gaat inspreken.

Zojuist heb ik na overleg met onze fractievoorzitter Ben Litjens en de Graafse griffier Rian Swinkels spreekrecht aangevraagd in de raadsvergadering van a.s. dinsdagavond.

In de voor insprekers toegewezen spreektijd, 5 minuten, wil ik de volgende onderwerpen behandelen:

 1. Gezondheid fractievoorzitter Ben Litjens. Keerpunt 2010 doet onderzoek naar de mogelijkheid om van de wettelijke regeling gebruik te kunnen maken waarbij ons raadslid 16 weken tijdelijk vervangen kan worden door iemand anders op de kieslijst.

 2. De inbreng van Keerpunt 2010 in deze Begrotingsvergadering is digitaal verspreid onder de raadsleden,het college en de pers. Ook op onze website is de inbreng van Ben nu terug te lezen.

 3. Na op het CDA congres in de wandelgangen een vurig pleidooi te hebben gehouden om tot een landelijk “Kinderpardon dat wel werkt” te komen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook van Grave een “Kinderpardongemeente” te maken. Achter de schermen gaat een groep CDA-ers uit het hele land werken aan een resolutie om op het volgende voorjaarscongres het kinderpardon te verruimen. Een steuntje in de rug van Grave zou welkom zijn. De motie kunnen we niet indienen omdat de raadszetel onbezet is. Hij zou de volgende inhoud kunnen hebben:

  Er ook in Grave  gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben;

  Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.

  Er in Grave net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om hier gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Grave  hun thuis is geworden;

  De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor “een kinderpardon dat recht doet aan kinderen”, met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze (Graafse) kinderen geweld aandoet.

  Verzoekt het college om:

  Te zorgen dat Grave  zich aansluit bij de andere. “Kinderpardongemeenten”

  Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: