Heumen bericht: Onderzoek stuw afgerond: laatste bijeenkomst!

Jacques Leurs: per toeval las ik dit bericht op de website van Heumen. Ik was op zoek naar het kinderpardon. Voorbeeld hoe je ook je burgers kunt informeren! Prima!

Op dinsdag 13 november vindt de laatste bijeenkomst plaats over de aanvaring met de stuw bij Grave/Nederasselt. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De aanvaring van de tanker op 29 december 2016 met de stuw van Grave/Nederasselt heeft veel losgemaakt bij de inwoners in Nederasselt en in de hele gemeente. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en daarover vertellen wij u graag tijdens deze bijeenkomst.

Programma

Op deze avond zijn mensen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanwezig, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en een aantal medewerkers van de gemeente waaronder de burgemeester. Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt een toelichting gegeven op de feiten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek ‘Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave’. Vervolgens wordt er stilgestaan bij de betekenis van deze resultaten voor zowel Rijkswaterstaat als de veiligheidsregio. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het onderzoek.

Locatie en aanmelden

Zoals gezegd vindt de avond plaats op dinsdag 13 november 2018 bij basisschool De Tandem (BSO-ruimte), Kerklaantje 15 in Nederasselt. Aanvang om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het is prettig wanneer u zich aanmeldt. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar: communicatie@heumen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: