Boeiende ontmoetingen op CDA jaarcongres. Update!!!

In de marge van het CDA congres ontmoette ik o.a. het Tweede Kamerlid Rene Peters uit Oss, de Graafse CDA raadsleden Alex van Megen en Roland Eijbersen. De nieuwe voorzitter van het CDJA Lotte Schipper en tenslotte de voorzitter van het CDA Ruth Peetoom.

Op haar verzoek hield ik de rode kaart van het roemruchte CDA congres in Arnhem, in 2010, op zak. Ze vertelde dat ik tijdens dit congres maar een minuut spreektijd kon krijgen en dat een duidelijk antwoord uit zou blijven omdat zoals ik al wist de woordvoerder asielbeleid Madeleine van Toorenburg in Amerika zit.

Ze vroeg of ik met andere kritische CDA leden/afdelingen rond de tafel wil gaan zitten op het partijbureau in Den Haag om onze standpunten onder de aandacht van CDA bestuurders en politici in Den Haag te brengen.

Ik ga proberen om op het volgende CDA congres in het voorjaar een resolutie in te dienen, die breed gedragen wordt, om zo tot een Kinderpardon dat wel werkt te komen. Ik heb alvast een nieuwe rode kaart meegenomen; een rode kaart met Voor er op. Ik hoop dat we zo een mooi afscheidscadeau aan de aftredend CDA voorzitter Ruth Peetoom kunnen geven doordat de aanwezigen op dat congres in meerderheid Voor gaan stemmen en de partijleider Buma weer met een opdracht naar het coalitieoverleg sturen net zoals gisteren met succes gebeurde.

Jammer genoeg ging de uitnodiging aan Tim Hofman om het congres toe te spreken niet door. In de uitzending van vrijdagavond van Pauw vertelde hij dat hij misschien het congres mocht toe spreken. “Het kinderpardon dat wel werkt” kan er alleen maar komen als het CDA omgaat. Jammer dat het CDA hem de kans niet gaf om zijn boodschap voor het voetlicht te brengen. Maar misschien gaat de druk vanuit de kerken straks de doorslag geven!!!

De resolutie Geen schulden maar kansen! van het CDJA over de forse verhoging van de rente op studieschuld werd massaal gesteund ondanks verwoede pogingen van Buma om deze resolutie niet aan te nemen.

CDA eist dat Buma studierente aanpast

Het CDA dwingt Buma het regeerakkoord open te breken. ANP

HET CDA DWINGT BUMA HET REGEERAKKOORD OPEN TE BREKEN. ANP
CDA-leden hebben partijleider Sybrand Buma opgedragen ervoor te zorgen dat de verhoging van de rente op studieleningen geen doorgang vindt. Zij brengen hem daarmee in het nauw, want die verhoging is verankerd in het regeerakkoord.

Een grote meerderheid van de congresgangers negeerde de waarschuwing van Buma hem niet met een onmogelijke opdracht op te zadelen. Zij stemden voor een voorstel van CDA-jongerenafdeling CDJA om de rente te laten blijven aansluiten bij de vijfjaarsrente en niet gelijk te trekken met de hogere tienjaarsrente. Volgens de jongeren zorgt de maatregel uit het regeerakkoord ervoor dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, na de invoering van het leenstelsel, nog verder belemmerd wordt.

Buma probeerde uit alle macht te voorkomen vandaag bij het coalitieoverleg de boodschap te moeten brengen dat hij het regeerakkoord op dit onderdeel wil openbreken. De CDA-leider probeerde zijn partijgenoten op andere gedachten te brengen door te benadrukken dat met de renteverhoging 250 miljoen euro gemoeid is, die ergens vandaan zal moeten komen als de rentemaatregel zou sneuvelen. ,,Ik kan niet naar de coalitie gaan en zeggen: sorry, het kan niet.” Volgens Buma is de kans heel groot dat het hoger onderwijs die rekening gepresenteerd krijgt, bijvoorbeeld door halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar terug te draaien.

CDA-woordvoerder onderwijs Harry van der Molen probeerde de zaal er nog van te overtuigen dat de maatregel afgestudeerde studenten in de toekomst slechts 3 euro per week extra gaat kosten. Vanuit het CDJA werd daarop honend gereageerd: de jongeren benadrukten dat bij een terugbetaaltermijn van 35 jaar de rekening oploopt tot duizenden euro’s. Een poging van Buma om op het podium van het CDJA te horen waar het geld dan vandaan moet komen, werd met gejouw uit de zaal ontvangen.

Studentenorganisatie ISO is in haar nopjes met het verzet van het CDA tegen de renteverhoging. ,,Dit is goed nieuws voor studenten. De renteverhoging is ongefundeerd en raakt studenten fors in hun portemonnee. Het is goed dat het CDA daar nu afstand van neemt”, aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Bron: de Gelderlander

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: