Weer een Rekenkameronderzoek dat door het college niet wordt onderschreven.

Verzoek om bestuurlijke reactie inzake rapport Rekenkamercommissie onderzoek Jeugdhulp.

Samenvattend ambtelijk advies:

De Rekenkamercommissie (RKC) Land van Cuijk heeft een onderzoek uitgevoerd naar de informatie(behoefte) van gemeenteraden op het gebied van jeugdhulp en de mogelijkheden voor de raden om te acteren op basis van de verkregen
informatie in het licht van hun kader stellende en controlerende taak.

Ons college onderschrijft de aanbeveling dat informatievoorziening m.b.t. sturingsinformatie beter kan, de juiste stappen in de goede richting worden hierin gezet.

Ons college onderschrijft de bevindingen m.b.t. het takenpakket van ons CJG/BJG en het functioneren van deze teams, niet. Ons CJG/BJG functioneert goed en heeft de juiste expertise in huis om onze jeugdigen en hun opvoeders te bieden wat zij nodig hebben. Daarnaast zijn de aanbevelingen niet één op één te herleiden uit de
onderzoeksbevindingen en komen daarmee ‘uit de lucht vallen’.

Besluit college:
Een reactie uit te brengen op het rapport ‘Onderzoek naar jeugdhulp in het Land van Cuijk-raadsperspectief op jeugdhulp.’ van de rekenkamercommissie Land van Cuijk, met in achtneming van de ambtelijke reactie.

Bron: B&W besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: