Schakel adviesraad in voor verkeersoverlast in Grave

Adviesraad over N279: ‘Verkeer in toekomst terugdringen’
VEGHEL – Als de nieuwe N279 tussen Veghel en Asten twee keer een-baans wordt, zoals het plan nu is, moet de provincie aandacht hebben voor slimmere en andere vormen van vervoer én gedragsverandering, zegt de Provinciale Raad voor de Leefomgeving in een adviesbrief aan het college van Gedeputeerde Staten.

Kirsten Rietbergen 07-10-18, 09:26

Het adviesorgaan onder voorzitterschap van Pieter van Geel is gevraagd om haar licht te werpen op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zeg maar het bestemmingsplan voor de ruimte die de nieuwe N279 gaat innemen. Het ontwerpplan wordt naar verwachting eind dit jaar naar een definitief plan omgezet. Naast enkele wel te verwachten aanbevelingen zoals het goed betrekken van burgers bij de plannen, voldoende natuurcompensatie en aandacht voor duurzaamheid, adviseert de adviesraad met nadruk om te kijken naar een cultuuromslag in mobiliteit, naar nieuwe technologieën en gedragsverandering. ‘Uiteindelijk zal blijken of de keuze voor 2 x 1 toereikend is’, stelt de PRL.

Verkeersdruk
De nieuwe weg tussen Veghel en Asten langs de Zuid-Willemsvaart blijft zoals het er nu naar uitziet grotendeels twee keer een-baans , maar de weg wordt zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar twee keer twee banen zonder veel extra investeringen mogelijk is. Om te voorkomen dat dit nodig is, moet de verkeersdruk onder controle blijven. ,,Technologisch zal er steeds meer mogelijk zijn. Vernieuwingen in mobiliteit kunnen zorgen voor minder woon- werk- en transportverkeer”, schrijft Van Geel in de adviesbrief van 24 september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: