Project met grond kost Grave veel geld.

Het project Snippergroen heeft de gemeente Grave een vermogen gekost. In plaats van dat zo’n 7 ton opbracht, heeft het minstens 130.000 euro gekost. Daarnaast heeft het voor veel onrust gezorgd. Dat stellen Wil Baaijens en Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen.

Het adviespunt stond de afgelopen vijf jaar veel mensen in de gemeente bij die, vaak onbewust, strookjes gemeentegrond in gebruik hadden en die nu de keuze kregen de stukjes tuin te ontruimen, te kopen of te huren.

,,Bij aanvang van het project werd ervan uitgegaan dat het de gemeente 1,1 miljoen euro zou opleveren. Na aftrek van de kosten zou daar altijd nog 7,5 ton van overblijven”, stelt Satter.

Hij heeft echter berekend dat het de gemeente uiteindelijk niet meer dan zo’n 275.000 euro kan hebben opgeleverd. De inzet van een adviesbureau blijkt nu bijna 3 ton te hebben gekost. Aan advocaatkosten kwam daar volgens het adviespunt nog eens bijna 25.000 euro bij.

,,De gemeente komt dus sowieso negatief uit. En dan komen daar de kosten van de inzet van ambtenaren nog bij. Volgens een heel voorzichtige berekening komt dat ook nog eens neer op zo’n 85.000 euro.”

Niet bijgehouden

De gemeente Grave laat weten dat het aantal ambtelijke uren niet is bijgehouden. In een reactie zegt het college van burgemeester en wethouders de cijfers die het adviespunt heeft vrijgegeven niet te kunnen plaatsen.

,,Vreemd, want een deel van de cijfers heeft de gemeente zelf aangeleverd. En je mag ook van een gemeente verwachten dat ze de urenregistratie bijhoudt. Dat hebben ze niet gedaan bij de gemeente Grave”, aldus Satter.

Het project Snippergroen leverde vooral veel onrust op in Grave. Satter: ,,Mensen zijn geschrokken toen ze hoorden dat ze een strookje tuin mogelijk moesten ontruimen. Soms konden ze er niet van slapen. Mensen wisten vaak niet beter dan dat het betreffende stukje gewoon bij hun tuin hoorde. Zo was het immers al jaren. Uiteindelijk zijn veel dossiers gesloten omdat ze verjaard waren.”

‘Nog steeds ongelijkheid voor inwoners

van Grave’

Ook politiek gezien was er in Grave veel onrust over het project Snippergroen. De toenmalige verantwoordelijk wethouder Eric Daandels overleefde een motie van wantrouwen maar ternauwernood en de voltallige oppositie verliet een keer de raadszaal toen bleek dat een debat over het onderwerp niet gevoerd mocht worden.

Het huidige gemeentebestuur betreurt de onrust die het heeft veroorzaakt. ,,Maar het doel was om een einde te maken aan de ongelijkheid binnen de gemeente waarbij sommige bewoners van Grave niets betaalden voor het gebruik van gemeentegrond, terwijl andere bewoners daarvoor jaarlijks een huursom betaalden. Het onrechtmatig in gebruik nemen van publieke grond, is door het project beëindigd. Die onrust maakt echter niet dat de bestaande ongelijkheid dan maar had moeten voortbestaan.”

Eindafrekening

Hans Satter van Adviespunt Snippergroen: ,,Het is nu vijf jaar geleden dat begonnen werd met het project Snippergroen. Er is nooit een eindafrekening geweest. Ik vond dat dat nodig was. En ongelijkheid is er nog steeds. Alleen al door de verschillen in de huurcontracten die zijn aangeboden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: