Klantvriendelijkheid? Correspondentie n.a.v. verhogen trottoirband.

Mevrouw, mijne Heren,

Recentelijk werd ik geconfronteerd met een vervelende situatie bij het pad achter/onder de Kat van de Arnoud van Gelderweg (AvGweg) naar het parkeerterrein achter de Trompetterstraat.

Bij de AvGweg was door de gemeente de verlaagde trottoirband (oprit) vervangen door een normale band waardoor je niet meer fietsend door kon rijden.

Ik heb via het klantencontactformulier gevraagd naar de achtergrond hiervan.

Het antwoord van de betreffende ambtenaar was summier en zeer onbevredigend.

Hierop heb ik een brief aan hem gestuurd waarvan ik u bijgaand een afschrift stuur.

Ook een kopie van de mail heb ik bijgevoegd.

Hopelijk kunt u e.e.a. herstellen want van diverse zijden verneem ik groot ongenoegen over de nieuwe situatie.

Met vriendelijke groet,

Herman A. van Beekum

 

Beste heer van Beekum,

Naar aanleiding van uw vraag deel ik u het volgende mee.

De band is bewust doorgetrokken omdat dit gedeelte een voetpad is een geen fietspad.

Daarbij is ook het geval indien er fietsers over heen zouden fietsen, veelal op de Arnoud van Gelderweg komen en dit mogelijk gevaarlijk kan zijn..

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet:

…………….(J.L.:naam medewerker weggelaten)

Medewerker Infrastructuur, Beheer en Onderhoud

Werkorganisatie CGM

Afdeling Openbare Werken

Werkorganisatie CGM

Afdeling Openbare werken.

t.a.v. dhr. ……………..

​​​​​​​Grave, 18 oktober 2018

Geachte heer ………..,

Uw mail van 17 oktober jl. omtrent het verwijderen van de oprit in het trottoir van de Arnoud van Gelderweg  (AvGweg) bij het fietspad achter de Kat met interesse gelezen en hier heb ik de nodige vragen en opmerkingen t.w.

 •  Formeel zult u ongetwijfeld gelijk hebben. Het pad zal waarschijnlijk geen bestemming hebben “verkeersvoorziening, met aanduiding fietspad”.
 • Maar gezien uw antwoord kan ik mij niet aan de  indruk onttrekken dat u onvoldoende op de hoogte bent van

 

 • Geschiedenis van het pad
 • De plaatselijke situatie
 •  Het feitelijke gebruik
 • De consequenties van het moeilijker gebruik maken van het pad voor fietsers.
 • Het tijdstip van deze maatregel

 

 • Geschiedenis van het pad
 •  Het pad is m.i. gelijktijdig gerealiseerd bij het realiseren  van het achtergelegen parkeerterrein
 • Het pad wordt dus meer dan twintig jaar als zodanig gebruikt zonder dat dit tot grote problemen heeft geleid.

 

 • Plaatselijke situatie;
 • Uw argument dat het pad uitkomt op een verkeersstraat dat eventueel problemen op kan leveren met auto’s snijdt geen hout. Immers de Arnoud van Gelderweg is, in zuidelijke richting na plm. 40 meter, doodlopend en hier komen  alleen enkele auto’s’ die daar willen parkeren.
 •  Ook een mogelijk argument uwerzijds dat er een conflict zou kunnen ontstaan met de auto’s van de nieuw gebouwde woningen is niet reëel, want  de ontsluiting naar de garages van die woningen is achterom en niet vanaf de AvG weg.
 • Een conflict met fietsers kan mij nauwelijks voorstellen gezien de breedte van AvG-weg.
 •  Een conflict met voetgangers op de AvGweg is ook nauwelijks denkbaar.
 •  Het pad komt aan de andere zijde uit op het parkeerterrein en levert ook daar geen gevaarlijke situatie.

 

 • Feitelijk gebruik:
 •  Het pad wordt intensief gebruikt door voetgangers, maar nog veel meer door fietsers, die vanaf de Stoof en andere wijken zoals de Zittert ???naar het centrum gaan. Immers voor hen is het een veilige en korte route naar het centrum
 • Gedurende de periode dat ik Grave woon (16 jaar) gebruik ik het pad zeer regelmatig  en heb nog nooit een gevaarlijke situatie ervaren- gezien.
 • Ook zie ik regelmatig dat het pad gebruikt wordt door scootmobiels. Door de maatregel is het voor hen is het niet meer mogelijk hun route te vervolgen.

 

 • De consequenties:
 • De consequenties van het verwijderen van de oprit is dat fietsers die toch gebruik zullen blijven maken van het pad is dat zij moeten afstappen. Dit heeft nu al minimaal tot een valpartij geleid. (uitrijdend vanaf pad!)
 •  Het belangrijkste argument voor het terugdraaien van de situatie is de daardoor ontstane gevaarzetting doordat het pad niet meer gebruikt kan/zal worden.
 • Doordat deze route naar het centrum moeilijker wordt voor fietsers zullen zij een alternatieve route kiezen. De meest voor de hand liggende route is dan vanaf de rijksweg achter het Mariakapelletje langs naar de Elisabethstraat en daar dan oversteken naar de Hamstraat. Het lijdt geen enkele twijfel dat hierdoor  een zeer onwenselijke situatie  ontstaat. Immers het overzicht op die locatie over beide zijden van de Elisabethstraat is zeer onoverzichtelijk en zal zeker leiden tot gevaarlijke situaties bij deze zeer drukke verkeersweg. Het alternatief om door te fietsen naar de stoplichten met zebrapad voorbij de Hampoort is niet reëel.

 

 •  Tijd van beslissing
 • Het tijdstip van de doorgevoerde wijziging is zeer opmerkelijk juist voordat de aanliggende nieuwbouwwoningen  in gebruik worden genomen.
 • Ik vind de genomen maatregel zeer gebruiks- en fietsonvriendelijk.
 • Ik stuur deze brief door aan diverse partijen en hoop dat deze brief tot zal leiden tot het herstel van de oude situatie.

Met vriendelijke groet,

Architect Herman A. van Beekum AvB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: