Grave moet bezuinigen: kiezen uit lijst van 56 opties.

Begroting toont gat van 1,2 miljoen euro,

het college doet een voorzet.

Oud wethouder Joon op de rug gezien!! Hij heeft net als Eric Daandels de rug toegekeerd! Ze kunnen beiden niet meer ter verantwoording geroepen worden. Jammer!!! Maar bestuurlijk neemt het college altijd in gezamenlijke collegialiteit beslissingen. Dus de huidige burgemeester en wethouder Anja Henisch stonden steeds achter genomen beslissingen die nu teruggedraaid moeten worden om de begroting sluiten te maken.
DE AFGELOPEN JAREN IS INGEZET OP HISTORISCH GRAVE.
Grave stevent af op een begroting met een tekort van ruim 1,2 miljoen euro. Er moet dringend bezuinigd worden. Er kan gekozen worden uit een hele reeks van ingrepen.

Er ligt een lijst van maar liefst 56 mogelijkheden om te bezuinigen. Bij 24 daarvan geeft het college van burgemeester en wethouders een positief advies, de andere opties worden ontraden. Het is aan de gemeenteraad te kiezen.

Wat kan het voor de inwoners van Grave betekenen?

Een greep uit de bezuinigingsopties, door raadslid Ben Litjens betiteld als een House of Horror van illusionist Hans Klok.

Minder geld voor de recreatie en toerisme is een van de mogelijkheden. Historisch Grave op de kaart zetten was het paradepaardje van de voormalig wethouder Jeroen Joon. Joon heeft zijn hielen nog niet gelicht richting Apeldoorn, waar hij nu wethouder is, of mogelijk wordt het mes er in gezet. 100.000.

Ook het project JOGG stond hoog op het lijstje van Joon. Het zou 10.500 euro bezuiniging betekenen. JOGG stimuleert onder meer de gezondheid van kinderen op basisscholen, door ze bewust te maken van het belang van bewegen en bijvoorbeeld het drinken van water.

Stoppen met de subsidie voor wijk- en dorpsraden: 25.000 euro.

Beëindigen van het budget voor cultuureducatie is ook een van de voorstellen. Schrappen van het budget voor basisscholen en de bijdrage van Technopromo in Cuijk. Bijna 22.000 euro levert het op.

Het mes zetten het budget voor burgerinitiatieven op het gebied van de WMO. ‘Terugbrenging van het budget burgerinitiatieven zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er minder burgerinitiatieven worden ontwikkeld’, is de aantekening van Grave bij het voorstel. Hier voor kiezen zou een jaarlijkse bezuiniging van 25.000 euro betekenen.

Het terugbrengen van het aantal wethouders tot twee, wordt niet door het college gesteund, maar aangegeven als mogelijkheid is. Nu zijn dat er drie. Een jaarlijkse bezuiniging van 50.000 euro.

En dan heb je natuurlijk altijd nog de ozb, de onroerend zaak belasting. Eén procent verhoging zou 26.000 euro opleveren. Bij tien procent heb je het over 260.000 euro en twintig procent 520.000 euro. Maar, zo vinden burgemeester en wethouders, dat is tegen de afspraken. Een verhoging van meer dan vier procent is in strijd met de landelijke macronorm, ‘hoewel daar geen sancties op staan’, staat in het voorstel Een verhoging met tien procent zorgt voor een extra woonlast van 31 euro voor een gemiddelde eigenaar van een woning. Gesteld wordt dat een verhoging van de ozb per 2021 weer teruggedraaid kan worden: ‘Want dan loopt het saldotekort weer terug.’

Welke keuzes er gemaakt worden, Jacques van Geest van VPGrave, vreest dat met maatregelen Grave er nog niet is, wat betreft een sluitende begroting. ,,Er komen nog gigantische kosten vanuit de Omgevingsdienst Brabant-Noord en de Veiligheidsregio op ons af. En als het op een ontvlechting van het samenwerkingsverband met Cuijk en Mill gaat aankomen, en die komt er, gaat ook dat ,,verschrikkelijk veel geld kosten.”

 Webmaster:   Bekijk hier de begroting. Met wijzigingsvoorstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: