Bewoners Zittert voelen zich op verkeerde been gezet.

Bewoners van de wijk De Zittert in Grave hebben het gevoel dat de gemeente hen heeft bedrogen en ophet verkeerde beenheeft gezet.

Er waren vergevorderde plannen voor duurzame starterswoningen in de wijk. In plaats daarvan komt er een grote Lidl aan de Mgr. Borretweg. De omwonenden hopen nu dat de rechtbank in Den Bosch een streep door de bouwplannen van de supermarkt zet.

Voor de gemeente Grave is het een simpele kwestie. In het bestemmingsplan staat dat ‘een gemengde bestemming’ mogelijk is op het terrein in De Zittert, waar een tuincentrum zat. Een supermarkt valt, aldus de gemeente, onder die definitie. Als de grondeigenaar in zee gaat met de Lidl, dan kan de gemeente hier alleen maar aan meewerken, is de uitleg.

Extra zuur vindt advocate José Joseph, die het woord voert namens enkele omwonenden, dat Grave vóór 2012 een ‘voorkeursrecht’ had op de aankoop van de grond. Als de gemeente dat niet had laten vallen na de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, was er van een supermarkt mogelijk geen sprake geweest.

De bewoners zijn fel tegen de komst van een supermarkt, omdat ze vrezen voor een enorme toename van het verkeer. Tegenover de geplande Lidl zit bovendien basisschool de Wegwijzer en kinderopvang de Eerste Stap. Meer auto’s en vrachtwagens in de straat zou de kans op ongevallen, aldus omwonenden, groter maken.

Ook ondernemingsvereniging Graveon is al langer tegen een Lidl in De Zittert. Omdat nieuwe winkels in het centrum van Grave horen.

Uitspraak volgt over zes weken.

Aanvulling webmaster: enige tijd geleden is er een hoorzitting geweest van de Bezwaarschriftencommissie Land van Cuijk. De uitspraak van deze commissie is nog niet bekend gemaakt. Ook de reactie van het College van B&W op een enventuele uitspraak is nog niet bekend gemaakt. Ben Litjens heeft hier al ankele keren naar gevraagd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: