Ben Litjens stelde diverse vragen over de programmabegroting.

Op een verrijdbare “broodkar” heb ik mijn papieren politiek archief van de Keerpunt 2010 periode verzameld. De kast staat hier voor de op maat gemaakte boekenkast van Ten Haaf uit Gassel. Ik trof op de kar de VNG publicatie “De wondere wereld van de gemeentefinancien” aan. Nu aan het doorbladeren.
Ik ben mijn politiek archief aan het ordenen en vond deze publicatie uit 2010 van de VNG.

Schriftelijke vragen Ben Litjens.

Betreft Agendapunt 6.a: programmabegroting 2019

Er is een structureel tekort van € 1.265.000,-. Het College stelt voor om dit tekort weg te werken door € 642.000,- te bezuinigen en € 620.000,- uit de reserves te
halen.
Het is mij onduidelijk uit welke reserves een bedrag van € 620.000,- wordt afgedekt en wat de consequenties daarvan zijn.

Kunt u hierover nadere informatie geven?

Kunt u aangeven wat de financiële gevolgen zijn van deze Kadernota? Met andere woorden hoeveel financiële ruimte op het huidige tekort is het gevolg van “nieuw
beleid”.

Keerpunt 2010 is benieuwd hoe de dekking van de plannen uit het bestuursakkoord er uit ziet. Over de plannen van de nieuwe coalitie van LPG en CDA staat niets in deze begroting. De financiële paragraaf van het bestuursakkoord is nog steeds niet gepubliceerd.

De overige vragen van de heer Litjens zijn opgenomen ter beantwoording op de lijst vragen ombuigingsvoorstellen voor de werkbijeenkomst op23-10-2018 die op overzoek van Ben Litjens wordt gehouden.

Alleen behandeling in twee commissievergaderingen vond Ben en Keerpunt 2010 niet voldoende daarom bepleitte hij een extra werkbijeenkomst die ook openbaar moet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: