Aanvragen Stimuleringssubsidie 2019. Voor 1 december!!!

Aanvragen Stimuleringssubsidie 2019

Publicatiedatum: Vrijdag 19 oktober 2018

Voor projecten en activiteiten die bijdragen aan een leefbaar en actief Grave heeft de gemeente Grave de Stimuleringssubsidie. De aanvraagperiode Stimuleringssubsidie 2019 loopt van 1 oktober 2018 tot 1 december 2018.

Wat is een Stimuleringssubsidie

De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een meer regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente burgers en organisaties meer dan ooit hard nodig heeft om met elkaar een leefbare, prettige samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Daarom heeft de gemeente Grave vanaf 2017 een nieuwe subsidievorm aan het subsidiestelsel toegevoegd: De Stimuleringssubsidie. Deze nieuwe subsidie die is bedoeld als waardering aan de Graafse vrijwilligersorganisatie die naast hun kerntaak dingen regelen of organiseren waarvan de gemeente belangrijk vindt dat ze er zijn voor hun inwoners.

Waarvoor kan ik een Stimuleringssubsidie aanvragen

Lokale vrijwilligersverenigingen en stichtingen kunnen de stimuleringssubsidie aanvragen voor maatschappelijke activiteiten die zij uitvoeren. Hiermee worden activiteiten bedoeld die:

 • Om extra inzet van de vereniging vragen
 • Niet tot de kerntaak van de vereniging behoort
 • Voldoen aan de doelstellingen binnen de onderstaande thema’s in het subsidiestelsel

Thema’s en doelstellingen

Thema 1: Het versterken van onze woon- en leefomgeving

Doelstellingen:

 • Bewoners zetten zich actief in voor het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving.
 • De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

Thema 2: Sport en gezondheid

Doelstellingen:

 • Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen.
 • Een gezonde levensstijl voor iedereen wordt gestimuleerd

Thema 3 Het versterken van de culturele, historische en toeristisch-recreatieve waarde van Grave

Doelstellingen:

 • De cultuur en historische waarde van Grave is toegankelijk en wordt uitgedragen.
 • De gemeente Grave is op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

Thema 4: Wij zijn er voor elkaar

Doelstellingen:

 • Lokale vrijwilligers zijn het cement van de samenleving
 • Iedereen kan deelnemen aan reguliere activiteiten binnen het verenigingsleven.
 • Versterken van de sociale cohesie in de wijk/het dorp

Welke criteria wegen mee

De activiteit:

 • Is voor inwoners van de gemeente Grave;
 • Gaat ook zonder dit stimuleringssubsidie door;
 • Valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving;
 • Is geen kernactiviteit van de aanvrager;
 • Is primair niet gericht op commerciële doeleinden;

Dezelfde of een vergelijkbare activiteit kan per kern maximaal twee opeenvolgende jaren in voor de stimuleringssubsidie in aanmerking komen. Een nieuwe en/of innovatieve activiteit heeft voorrang op een bestaande activiteit.

Welk bedrag kan ik aanvragen

Per unieke activiteit kan maximaal een Stimuleringssubsidie worden verleend van € 500,-. Per kalenderjaar kan een aanvrager behorende de tot in artikel 3 genoemde doelgroep tot een maximum van € 1.000,- aan stimuleringssubsidie ontvangen.

Wie beoordeelt mijn aanvraag

De beoordeling gebeurt door een commissie die bestaat uit vier inwoners van de gemeente Grave en twee ambtenaren. De ambtenaren hebben samen slechts één stem in de beoordeling. Hierdoor is het totaal aan stemmen in deze commissie vijf.

Hoe kan ik een stimuleringssubsidie aanvragen

Aanvragen van een stimuleringssubsidie kan via het digitaal aanvraagformulier stimuleringssubsidie. Het gaat hierbij dan om de activiteit die u in het volgende kalenderjaar wilt organiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: