Waarom Grave nog lang zal praten over de zomerse uitspraken van Alex van Megen c.a.

Nu het standpunt van de coalitie, LPG en CDA, bekend is over de bestuurlijke toekomst van Grave is de fractievoorzitter van het CDA gestart met het nader uitleggen van de koerswijziging van zijn partij.

Voor de verkiezingen was men unaniem van mening dat Grave op moest gaan in een grote gemeente Land van Cuijk. In diverse andere gemeenten in het Land van Cuijk namen plaatselijke CDA afdelingen hetzelfde standpunt in.

Maar nu het CDA een monsterverbond heeft gesloten met de grote winnaar LPG moet er “gedraaid” worden.

Men schrijft zelfs dat er binnen deze “regeringsperiode” geen onderzoek meer gedaan wordt na de voor- en nadelen van een grote fusie.

Na “onderzoek” door het college moet er in 2019 een voorstel liggen hoe de bestuurlijke toekomst van Grave er uit komt te zien.

Pas in 2022 mogen de inwoners van Grave zich uitspreken over twee opties is de verwachting.

Deze opties zijn:

  1. Zelfstandig Grave

  2. Kleine fusie van Grave met Cuijk en Mill en Sint Hubert.

Deze “peiling” wordt weer gekoppeld aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waardoor weer beïnvloeding van elkaar zal plaats vinden met dezelfde resultaten als dit jaar.

Waarom niet al in het najaar van 2019 een bindend referendum houden? We hebben dan jaren tijdwinst en we weten dan ook wat de Provincie Noord-Brabant en Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis willen. Als we dat niet doen gaan we weer 4 jaar “doormodderen” met regieteam, CGM enz.

In Mill en Sint Anthonis zijn het CDA buitenspel gezet en  beide plaatselijke partijen schrijven daarover:

In Mill schreef de grootste winnaar van de verkiezingen:

Een coalitie met hart voor het eigen belang!

‘Waarom gaan we nog naar de stembus?

Belachelijk, volksverlakkerij!

Jullie wisten vooraf toch al, dat ze jullie buitenspel zouden zetten?

Plucheplakkers! Schaamteloos!’

Enkele uitspraken van kiezers die wij de afgelopen weken in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord hebben gehoord.
Inderdaad hadden we dit vooraf al kunnen weten. Voor de verkiezingen kregen we al signalen dat VKP geen interesse had in samenwerking met het CDA. Toen de verkiezingsuitslag bekend was, konden weinig raadsleden van VKP en AB’90 de moeite nemen ons als grote overwinnaar te feliciteren. Vier plus vier is acht was het geluid dat rondging. De feeststemming was voor ons al snel bedorven.

Tijdens de verkennende gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie kregen we al snel het gevoel dat deze gesprekken voor de bühne waren. Er bleek onvoldoende interesse om er met het CDA uit te komen. ‘Als je wint dan heb je vrienden’ ging in onze gemeente niet op.
VKP en AB’90 braken al snel het informatieproces af en gingen op eigen houtje met elkaar in gesprek. Het één-tweetje tussen beide partijen was duidelijk. Zeker toen bleek dat de wethouders, nog voordat er een coalitieakkoord was, snel benoemd moesten worden. Blijkbaar is voor dit college in wording het pluche en het buitenspel zetten  van het CDA belangrijker dan de inhoud. VKP en AB: een coalitie met hart voor het eigen belang.

AB’90 en VKP hebben nooit de oprechte intentie gehad om er met het CDA uit te komen. De partijen hadden argumenten nodig om het CDA en daarmee 46% van de kiezers buitenspel te zetten. Er was geen onderling vertrouwen en enkele mensen uit de top konden niet over de eigen schaduw heen stappen. Het programma van het CDA zou te ambitieus en niet realistisch zijn.

Draagvlak in de dorpen
In een raad met 15 zetels is vier plus vier inderdaad voldoende voor een getalsmatige meerderheid. Echter zeven plus vier, oftewel 11 zetels, is een bredere coalitie die op meer draagvlak in alle vier de dorpen kan rekenen. Draagvlak is belangrijk, juist in een tijd dat de gemeente zoveel zaken samen met inwoners wil, kan en moet regelen.

Blik vooruit!  
Het onbegrip en de teleurstelling zijn groot. Maar het CDA zal niet vier jaar verzuurd in de raadzaal zitten. Graag zoeken we, in het belang van onze inwoners, de samenwerking op om goede ideeën te realiseren. Inwoners kunnen van ons de komende jaren een actieve, positief kritische oppositie verwachten.

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen
Fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert.

In SintAnthonis kopte de MaasDriehoek:

CDA Sint Anthonis: “Wij worden als grootste partij buitenspel gezet”.

SINT ANTHONIS | SAN heeft deze week laten weten op geen enkele wijze verder te willen samenwerken met het CDA en te opteren voor coalitiegesprekken met de VVD.  

Op 21 maart gaven de inwoners van Sint Anthonis een duidelijk signaal af aan de politieke partijen in Sint Anthonis. Het CDA won een zetel, SAN verloor een zetel en de VVD bleef gelijk op twee zetels. De coalitie van SAN-CDA hield haar ruime meerderheid van 13 zetels vast. “Op basis van deze uitslag kiest het CDA voor een breed gedragen coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, ofwel voortzetting van de huidige samenwerking. Na de verkiezingen hebben wij als CDA het voortouw genomen in de formatie. Als eerste stap hebben wij met zowel SAN als VVD gesproken en met hen afgestemd hoe zij het verdere proces zagen. Vervolgens hebben wij de heer Ben van Essen als neutrale informateur van buiten aangesteld. De informateur heeft alle drie de partijen op vertrouwelijke basis gesproken”, laat het CDA weten.

De partij vervolgt: “Feit is echter dat SAN en VVD er voor kiezen om met elkaar coalitiegesprekken aan te gaan en daarbij het CDA als grootste partij buiten spel zetten. Het spreekt voor zich dat wij teleurgesteld zijn. De afgelopen jaren hebben SAN en CDA namelijk gezamenlijk successen geboekt: ondanks wisselingen in het college door ziekte zijn de afgelopen vier jaar gekenmerkt door een stabiele bestuursperiode die zijn vruchten afwierp. Op talloze terreinen is er doorgepakt en de gemeente heeft veel vertrouwen teruggewonnen bij inwoners en ondernemers. Dat ging niet vanzelf, een coalitie is een soort ‘huwelijk’ waarbij je als partij ook moet incasseren en compromissen sluiten.
De komende tijd zal blijken of SAN en VVD er in slagen te komen tot een coalitie; wij blijven bereid om alsnog in gesprek te gaan om te komen tot een breed gedragen coalitie die aansluit bij voorkeur van de inwoners van de gemeente Sint Anthonis”, besluit de fractie en bestuur CDA Sint Anthonis.

Nawoord: het college van Grave zal regelmatig met de coalities uit Mill en Sint Anthonis om de tafel zitten. De Graafse CDA wethouder zal zijn geen CDA collega’s uit Mill en Sint Anthonis ontmoeten. In Cuijk en Boxmeer zitten wel CDA politici in de colleges. Binnen het CDA Land van Cuijk hebben ze ook heel wat te bespreken. Maar eerst “Grave first!”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: