Opvallende zaken in het concept “Coalitie/bestuursakkoord”

Hieronder de eerste reactie van de voorzitter/webmaster over zaken die opvielen:  cursief is meestal een citaat uit het “Kompas”.

 1. Na bijna 5 maanden “overleg” binnen de coalitie/college is het concept “kompas” nu openbaar.  Ik denk dat Grave een van de laatste gemeente is die dit belangrijke document aan hun kiezers nu pas voor legt.
 2. Een zogenaamd onderscheid tussen “coalitie” en “oppositie” doet niet ter zake. De oppositie is speciaal in het leven geroepen om het bestuur te controleren. En dat blijft natuurlijk altijd nodig.
 3. Lijst Bongers, Keerpunt 2010, VPGrave en D’66 hebben in meer of mindere mate input geleverd. De vraag is dan hoe kunnen we dat terugzien? En is er nu sprake van een bestuursakkoord of coalitieakkoord?
 4. Met betrekking tot de bestuurlijke toekomst worden geen doelstellingen opgenomen in dit akkoord. Waarom is de optie herindeling Land van Cuijk niet opgenomen in toekomstig onderzoek? Waarom alleen CGM fusie of zelfstandig Grave?
 5. Daartoe wordt een vorm van kernendemocratie uitgewerkt. Uit welke  vormen van kernendemocratie kunnen we straks kiezen?
 6. Samen met de ambtelijke organisatie blijven we streven naar meer dan een voldoende als waardering waar het gaat om de dienstverlening. Waarom blijven we steken op de zesjescultuur voor  de dienstverlening?
 7. Wat gaat de gemeente doen om te stijgen op de lijst “MKB Vriendelijkste gemeente van Nederland”?  Hiervoor is een dienstbaar ambtenarenapparaat nodig schrijven de opstellers. Worden er nieuwe mensen aangetrokken of vondt er een herschikking van functies binnen CGM plaats?
 8. Het winkelcentrum wordt gedeeltelijk autoluw.     “Oude wijn in nieuwe zakken?” Hopenlijk na goed overleg met de besturen en leden van Graveon/Bezoekersmanagement/Horeca/Kerkbestuur enz.!!!
 9. Behoudens eerder gemaakte afspraken wordt niet gebouwd in de uiterwaarden. Dus BGG kan verder aan de plannen voor de uiterwaarden gaan werken en indienen?
 10. De brug achter de Hampoort wordt, indien financieel haalbaar, gerealiseerd. Waarom dit voorbehoud? Al vele jaren staat dit op Het Grote Graafse Wensenlijstje. Een keer was de bouw dichtbij maar toen waren de gelden nodig om het centrum van Escharen op te knappen. Er zullen toen toch wel ramingen gemaakt zijn? En het achterliggende terrein is al bouwrijp.
 11. De komende jaren is er blijvende aandacht voor het toegankelijk maken en houden van gebouwen, voorzieningen en de openbare ruimte voor mensen met een beperking.  Hoeveel budget is hier voor vrijgemaakt? Welke plannen zijn er in voorbereiding?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: