Opmerkeljke ombuigingsvoorstellen 2 en 3.

Beëindigen budget cultuureducatie inclusief aframen budgetruimte.

Toelichting

Schrappen budget basisscholen c.q. hanteren kaasschaafmethode en schrappen budget Technopromo ten bedrage van: 21.720 euro.

Schrappen cultuureducatie € 20.800, ruimte in budget€ 920. Minder aanbod
cultuureducatie op scholen. Risico vervallen draagvlak voor inzet in het kader van
gemeentelijk beleid. Deze subsidieregeling is ontstaan na uittreden uit het Centrum voor kunsten De Meander. Naast deze subsidie wordt ca 14.000 ingezet voor begeleiding door een combinatiefunctionaris van Doejemee om de kwaliteit van de cultuureducatie op scholen te vergroten. Het budget ad 20.800 dient als cofinanciering voor de inzet van de combinatiefunctionaris

Aframen budget voor burgerinitiatieven binnen de WMO.
College: ja

25.000 euro.

De huishoudelijke hulptoelage en burgerinitiatieven zijn geen wettelijke verplichting. Voor de huishoudelijke hulptoelage is momenteel al niets begroot.

Burgerinitiatieven (12.500/25.000);

Het aframen van het budget voor burgerinitiatieven staat haaks op de uitgangspunten in de structuurvisie Sociaal Domein, waarin we juist de sociale basisinfrastructuur willen versterken.

Terugbrenging van het budget burgerinitiatieven zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er minder burgerinitiatieven worden ontwikkeld en daardoor de sociale basisinfrastructuur minder versterkt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: