Opmerkelijk ombuigingsvoorstel B&W 1.

Onder het kopje Highlights:

Openbare ruimte

De openbare ruimte in samenspraak met de burgers zodanig inrichten en onderhouden dat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. De gemeente en toeristische onder-nemers, trekken samen op om Grave in de volle breedte toeristisch en recreatief steviger op de kaart te zetten.
Hiervoor leggen we de focus op “Historisch Grave”.

De burgers stimuleren om actief deel te nemen aan het onderhoud van het openbaar
groen conform de zelfbeheerovereenkomsten.

Professionaliseren promotie Grave.

Onder de lijst van Bezuinigingsvoorstellen waar het colleg ja tegen zegt:

Recreatie en toerisme:

Afslanken project Historisch Grave met 100.000,00 euro.

€ 153.000 p jaar of afslanken tot € 53.000;

Beeindigen project Historisch Grave of afslanken.

In afslankvariant zaken uitvoeren en alleen nog promotieorganisatie oprichten (budget
beschikbaar van € 53.000 voor oprichting en subsidie) en hiervoor financiele afbouwregelingmaken.

Restbudget van € 53.000 is daarna beschikbaar voor overige uitvoering Historisch
Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: