Meeste stemmen tellen.

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de openbare werkbijeenkomst gemeenteraad op 4 september 2018 over de bestuurlijke toekomst van Grave

Geachte voorzitter en geachte leden van de raad,

Keerpunt 2010 heeft steeds in zijn Partijprogramma gesteld, dat de meningen van de burgers bepalend zijn voor Keerpunt 2010.

In 2012 steunde de LPG nog een motie van ons en VPGrave om een referendum te houden.  Keerpunt 2010 wilde nu ook weer een referendum houden.Dat haalde het niet maar uiteindelijk werd het een opiniepeiling.

Het standpunt van Keerpunt was daarbij het principe: Meeste stemmen tellen.

Welnu de meeste stemmen zijn uitgebracht op het model: Grave zelfstandig.

Dit model zal ik dan ook steunen.

Opheffing van een gemeente gaat naar mijn mening de zeggenschap van een raadslid te boven.

Persoonlijk ben ik sterk tegen opheffing van gemeenten om die op te laten gaan in grotere gemeenten van 100.000 inwoners. Gemeenten van 40 a 50 duizend inwoners werken uitstekend.

De maatschappelijk samenhang in dorpen wordt radicaal doorbroken. Niemand voelt zich nog verantwoordelijk voor het behoud van deze samenhang. En daarmede wordt heel veel stuk gemaakt in de samenleving.

Ik ben meer voor een lokaal bestuur dat goed samenwerkt met anderen en dat tevens primair zorgt voor een goede band met de inwoners.

In Grave kan deze band heel veel verbeterd worden.

In mijn beleving is het van het grootste belang dat dit geschied. Ik constateer nu een veel te muffe sfeer.

In kernendemocratie geloof ik al helemaal niet.

Dat kan misschien iets zijn bij bestuurders, die nu al open staan voor open overleg met hun inwoners.

Wij als gemeenteraad zijn niet in staat open te communiceren. Er worden hier besluiten genomen, waarvan alle raadsleden weten, dat de motivering niet klopt maar toch geschiedt het.

Daarom vind ik een partij als Keerpunt 2010 zo waardevol.

Sommige oud leden hebben afgeweken van ons partijprogramma. Ik heb dit ten stelligste afgekeurd, hetgeen tot een scheiding heeft bijgedragen. Deze dissidenten bepleiten direct na de verkiezingen van maart 2018 zelfs een partnerkeuze met partijen uit andere gemeenten.

De gemeente Cuijk heeft gekozen voor samengaan met Boxmeer ondanks dat de gemeente Grave en de gemeente Mill en St. Hubert daarvoor niet hebben gekozen.

Het huidige gemeentebestuur van Cuijk is voor mij daarom geen partner meer.

Cuijk had in mijn beleving solidair met Grave en Mill moeten blijven.

Ik ben niet voor het voorstel van  CDA en LPG om een optie uit te werken tot een herindeling met de CGM-gemeenten.

Cuijk heeft haar beide partners Grave en Mill de rug toegekeerd. Dat is deloyaal.

Ik bepleit liever een verkenning richting gemeenten Mill en Landerd.

Dat zou leiden naar een landelijke gemeente, waarbij ieders huidige karakter behouden blijft.

ONTBINDING CGM per 1 januari 2019

Nu Cuijk als partner heeft afgedaan door hun keuze voor samengaan met Boxmeer valt de bodem weg onder de CGM constructie.

Ik bepleit uittreding cq. ontbinding cq. opheffing van de huidige CGM constructie per 1 januari a.s.

LPG en CDA moeten op dit punt bestuurskracht tonen.

Escharen, 4 september 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: