Meer zeggenschap bij burgers eigen wijk.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet nog dit jaar met voorstellen komt om mensen meer zeggenschap te geven over wat er in hun eigen buurt gebeurt. Een voorstel daartoe van de Christen Unie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kan rekenen op steun van in ieder geval de overige coalitiepartijen.

Burgers en verenigingen krijgen wat de regeringspartijen betreft ruimte om alternatieven voorstellen in te dienen voor de uitvoering van overheidstaken zoals de groenvoorziening. Ook kunnen zij daarmee zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld het zwembad of de bibliotheek in hun gemeente.

“Of het nu gaat om onderwijs, zorg, je woonomgeving, je lokale bestuur, het is cruciaal dat mensen meer zeggenschap en meer eigenaarschap krijgen”, aldus CU-fractieleider Gert-Jan Segers. Dat geldt wat hem betreft voor alle terreinen “waar de samenleving het misschien wel beter kan dan de overheid of de markt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: