Leo de Vreede: Impressie raadsvergadering Grave 18 september.

 

Hoofdgerecht in deze bijeenkomst was het bestuursprogramma van de raad en een drieluik over de bestuurlijke organisatie.
Daarnaast waren enkele punten waar Grave eigenlijk niets in te brengen heeft en dat ook niet probeerde. Er werden ook nog een paar bestemmingsplannen vastgesteld, enkele huishoudelijke zaken geregeld en het college kreeg krediet om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen bij de nieuwe brede school waarvan de naam kennelijk nog niet tot het gemeentebestuur is doorgedrongen. Iedereen deed zijn best om het op een nette manier met elkaar oneens te zijn en dat lukte.

Volgens de tekst van het bestuursprogramma hebben alle fracties behalve de VVD er aan meegewerkt. Tijdens de discussie bleek dat die medewerking beperkt is gebleven tot het doen van enkele suggesties die al of niet zijn overgenomen. Het blijft dus een programma van de collegepartijen. (de suggestie om niet meer te spreken van coalitie en oppositie staat mij wel aan en deze keer volgden inderdaad niet alle stemmingen de grens tussen collegepartijen en niet-collegepartijen.) Inhoudelijk was het niet meer dan een wensenlijst waar niemand echt nee wilde zeggen. Het meest vrome voornemen is de burger overal bij te betrekken. Ook in het vorige bestuursprogramma waren goede bedoelingen opgenomen. Een werkgroep is zonder merkbaar resultaat aan het werk geweest waarbij de oplossing vooral werd gezocht in “anders vergaderen”. Dat het programma deze keer niet concreter is mag gerust zorgelijk worden genoemd. Voor het overige kan het bestuursprogramma geen kwaad. Er is nog nergens geld voor uitgetrokken.

Bestuurlijke toekomst Grave

Volgens het voorstel doet Grave niet mee aan activiteiten om tot één gemeente Land van Cuijk te komen. Het college krijgt opdracht voor- en nadelen van zelfstandigheid en opgaan in een gemeente Cuijkgravemill te onderzoeken. Gezien de optie Cuijkgravemill moet aan Cuijk en Mill worden gevraagd wat zij er van vinden. Als die er geen zin in hebben hoeft die optie, die LPG zelf had opgevoerd, van die partij niet te worden onderzocht. Dat is logisch want die partij wil alleen maar zelfstandig blijven. Niemand vond het de moeite waard te vragen wat LPG onder zelfstandigheid verstaat.

Er moet ook een communicatieplan worden opgesteld want er wordt grote waarde gehecht aan de mening van de bevolking. Ook tijdens de vergadering werd nog opgemerkt dat het daarvoor wel nodig is dat de bevolking over de nodige informatie beschikt. Daar heeft het bij de in maart gehouden opiniepeiling aan ontbroken. Desondanks werd het resultaat van die opiniepeiling gehanteerd alsof het om een bindend referendum ging. Iets dat in Nederland helemaal niet kan. Een poging van VPGrave om ook de optie één gemeente Land van Cuijk nog boven tafel te houden faalde. Gelukkig is onder tafel die optie nog wel degelijk aanwezig. Het afwijzen is immers beperkt tot deze periode. En die tijd zal wel nodig zijn om voldoende draagvlak te vinden voor welke optie dan ook. De slotzinnen van de fractievoorzitter van het CDA waren ook duidelijk: ”Nieuwe vormen van democratisch handelen zoals in een federatie? Wij sluiten het niet uit! Maar één gemeente Land van Cuijk ? Dat wel !!! Op dit moment !!!” (einde citaat). Morgen kan het anders zijn.

Het kan dus nog alle kanten op. Tijdens de werkbespreking was nog gevraagd om wat meer duidelijkheid in de onderzoeksopdracht. In de vergadering werd daar niet meer op teruggekomen. Afwachten dus.

Klap op de vuurpijl

Aan het begin van de vergadering eindigde de enige inspreker met de mededeling dat hij van de griffier had vernomen dat de raad zou hebben besloten niet meer te reageren op ingezonden brieven van burgers. Tot mijn stomme verbazing vond geen enkel raadslid het de moeite waard op deze aantijging te reageren. Zou ‘wie zwijgt stemt toe’ hierop van toepassing zijn? In ieder geval was mijn vertrouwen in werkelijke interesse van de raad in hetgeen de burger er van vindt een stuk minder.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: