Facebookreacties op Actieve Scheuren in Hampoort.

Bert Kroes:

Er bestaat toch ook nog zoiets als een weg achter de Hampoort langs, over dat voormalige theofaan terrein, die zorgt ook niet voor een breuk tussen twee kernen.

Jacques Leurs:

Die optie is vervallen omdat de Brede School gebouwd op het Visioterrein en er zou ook weer een brug over de Raam moeten komen. Bovendien wees de Visie van West 8 zo’n doorsnijding van het Visioterrein ten zeerste af.

Frank Haans:

Die zogenaamde breuk tussen twee kernen is zo’n onzin. Als de weg verdiept zou liggen door Estersveld en ongelijk de Willem van Esterenweg zou kruisen dan is Escharen helemaal niet afgescheiden van Grave en kan het langzaam verkeer juist zich veilig verplaatsen tussen de kernen.

Ik zeg niet dat dat de oplossing is maar die route is veiliger voor doorgaand verkeer en kruisend verkeer, geeft minder overlast voor mens en gebouwen mits verdiept aangelegd. Er is alleen maar in lijnen over de kaart gedacht, niet over hoe een route het best kan worden gemaakt.

Voor verdiept aanleggen is binnen het Trace van de Elisabethstraat en het Visioterrein geen ruimte!

Frank Haans:

Jacques Leurs. Wat ik vooral wilde aangeven is dat de verkeerssituatie rond Grave centrum iets is wat onze GEHELE gemeente aan moet gaan.

We hebben niet goed het gehele probleem overwogen.

De gemeente heeft vooral een kaart met tracés gemaakt en geen studie waaraan een Trace moet voldoen om zo weinig mogelijk problemen voor de omgeving te geven.

Pas dan had men kunnen zeggen wat wel en niet wenselijk is.

De inwoners van Escharen hebben zich, waarschijnlijk ook mede daardoor zeer eenzijdig opgesteld, en kennelijk interesseren ze zich niet voor de huidige problematiek.

Als er maar geen weg bij hen in de buurt komt. Het zogenaamde “not in my backyard” syndroom. (NIMBY).

Geert-Jan Derks:

Belangrijk is dat het transit verkeer niet meer in Grave komt. Ook het sluipverkeer van A50 en A73 behoort niet in Grave te komen. Wat mij betreft moet er worden ingezet op een oost-west verbinding tussen a50 en a73. Bijvoorbeld door de N264 te verbreden of de A77 door te trekken naar de A50.. De a73 vanaf Haps naar Nijmegen 6-baans te maken zodat ook van de noordzijde de a50 makkelijker bereikbaar wordt. Lange termijnplanning snap ik wel, maar volgens mij ligt daar de definitieve oplossing. Omdat de a324 nu wordt aangepast is deze weg toch al minder geschikt voor transit verkeer. Door een verbinding aan te leggen tussen Escharen en Grave geef je impliciet aan dat transit verkeer welkom is. Dat is het dus niet. Het voortduren van de Elisabethstraat als transitzone is uit den boze. Het is wachten op het 1ste dodelijk ongeluk.

Frank Haans:

Geert-Jan Derks helemaal juist!!!

Men moet goed begrijpen dat ook ik niet ben voor een nieuwe weg door onze gemeente, maar wil wat men voorstelt slagen dan moeten wij daar met zijn allen achterstaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: