Uit mijn archief: Conclusie actualisering parkeren en autoluwte in de binenstad.

Dit bericht stond al op 20 oktober 2009 op mijn weblog!!!

In de binnenstad van Grave zal ten gevolge van autonome ontwikkelingen en zoals het er op dit moment naar uitziet ook ten gevolge van project Bijl/Hofplein de parkeervraag
met circa 100 parkeerplaatsen stijgen.

Daartegenover staat dat de beschikbare openbare parkeercapaciteit ten gevolge van diverse nieuwbouwprojecten met parkeren op eigen terrein en de herinrichting van de Maaskade/Loswal daalt met circa 200 parkeerplaatsen.

Deze twee tegenstrijdige bewegingen zorgen ervoor dat de parkeerdruk in de binnenstad van Grave stijgt en onacceptabel wordt.

In 2015 is op ieder moment sprake van een absoluut tekort aan parkeerplaatsen. Verder: Zoals vermeld zijn er geen mogelijkheden om op korte termijn het parkeeraanbod ten behoeve van de binnenstad van Grave uit te breiden.

Om het resterende tekort aan parkeerplaatsen tijdens de bouw op te vangen is het verstandig de herinrichting van de Maaskade/Loswal, waarbij in de eerste fase 50 parkeerplaatsen komen te vervallen, uit te stellen, totdat op een andere locatie parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Een autoluwe binnenstad:

Als gekozen wordt voor spoor 3 betekent dit niet dat de binnenstad autovrij wordt, maar dat er minder auto’s in de binnenstad zijn. Uit toeristisch oogpunt een wenselijke situatie, omdat de binnenstad dan aantrekkelijker wordt als verblijfsgebied. Toch wordt dit spoor niet kansrijk geacht voor Grave: het parkeren voor de deur is een sterk punt van de binnenstad en wordt zowel door ondernemers als door bezoekers gewaardeerd. Een ander knelpunt van dit spoor is dat de straten die voor de autoluwheid in aanmerking komen (het winkelcarré), onderdeel uitmaken van de verkeersontsluitingsstructuur, waardoor het te ingrijpend zal zijn. Ook de beslissing om onder het project Bijl/Hofplein een private parkeergarage te realiseren heeft de keuze voor een autoluwebinnenstad in feite van tevoren al uitgesloten.

Vier potentiële parkeerlocaties lijken voor de langere termijn haalbaar.

Op deze locaties kunnen een substantieel aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd:

Sensisterrein – Jan van Cuijckdijk – Lunette – Bastion Bekaf

Locatie voordelen Sensis:

1. Sensisterrein – afgeschreven bebouwing van Sensis biedt kansen voor een herontwikkeling van het terrein in combinatie met parkeren.
2. grootschalige parkeerlocatie mogelijk
3. verkeer blijft uit de binnenstad
4. loopafstand naar de binnenstad,
5. oversteekplaats richting binnenstad is er al
6. de locatie: bij de entree van Grave, auto’s blijven redelijk uit het zicht en het geeft weinig
overlast.

Nadelen: de grond is geen eigendom van de gemeente, waardoor het onzeker is of realisatie
van parkeerplaatsen ten behoeve van de binnenstad haalbaar is.

Een extra potentiële parkeerlocatie is het Stoofpark. Deze locatie is ook geschikt voor het parkeren van touringcars en campers. De looproute is gevoelsmatig weliswaar ver, maar met een goede verwijzing en een doorsteek mede over het terrein van Sensis wel aantrekkelijk in te richten. Dit kan in combinatie met het Sensisterrein als potentiële parkeerlocatie voor de binnenstad opgepakt worden.

Mijn reactie/mening: Verder uitstel van opknappen zal naar verwachting de LPG zich fel tegen verzetten omdat dit een van hun “en daarom doen wij met de coalitie mee” punten is.

We moeten een twee sporenbeleid gaan ontwikkelen waarbij als meest haalbare optie het parkeren bij Sensis/de Stoof zo snel mogelijk moet worden onderzocht op haalbaarheid. We kunnen dan ook de zo lang verwachte bruggen gaan aanleggen bij de Hampoort en in de weekeinden gebruik maken van het parkeerterrein bij Merlet. De Loswal kunnen we dan ook snel ontwikkelen als er een oplossing voor de auto’s van de Scheepswerf is gevonden op misschien tijdelijk het voormalig Coxterrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: