KBO-Brabant: Nu doorpakken met gemeentelijke “kernteam”.

In de  KBO-Brabant uitgave ONS schreef de voorzitter van deze belangenvereniging van senioren onder de kop “Nu doorpakken! een oproep om een systeeminfarct voor wonen en zorg voor ouderen in Brabant te voorkomen.

Omdat ouderenzorg in toenenemde mate een zorg van ouderen zelf wordt, is samenredzaamheid ons devies. Uit onderzoek blijkt dat ouderen liefst zelfstandig maar beschermd oud worden in eigen wijk of dorp: geclusterd wonen met de mogelijkheid van aanvullende en flexibel opschaalbare zorg thuis.

Om dat mogelijk te maken stellen we voor om in elke Brabantse gemeente een “kernteam” samen te stellen waarin vier “ketenpartners” – lokale senoirenverenigingen, woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente – samenwerken bij de ontwikkeling van woonvormen die het gat vullen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.

Om die gemeentelijke teams op gang te helpen vragen we de Provincie om vier jaar lang een provinciaal transitiebureau te financieren. De financiering van ons woon/zorg probleem vraagt erom!

De column Welkom van Leo Bisschops, voorzitter

Ter aanvulling.  Het VNG stuurde dit bericht rond:

Ouderen

De grootste groep vormen de ouderen en daarbinnen het groeiend aantal dementerenden. Voor deze doelgroep heeft het rijk het programma ‘Langer thuis’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit isonderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. Met dit programma richt het Rijk zich specifiek op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wonen. Uitgangspunt hierbij is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Het programma wordt nu door VWS samen met de VNG en andere partijen omgezet in een plan van aanpak.

Eén van de drie actielijnen van het programma Langer Thuis gaat specifiek over wonen. Naast een kennisprogramma is er een subsidieregeling in ontwikkeling. Dit is een van de opvolgers van de regeling voor de zorgbasisinfrastructuur.

Het programma Langer Thuis is te raadplegen via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/18/kamerbrief-over-programma-langer-thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: