Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de raadscommissie Ruimte op 28 augustus 2018.

Agendapunt 3: Vragen

Ik heb 4 vragen.

1. Kosten plaatsen zonnepanelen.

Iemand uit mijn woonomgeving heeft enige zonnepanelen geplaatst op zijn perceel.

Hij moest hiervoor een bouwvergunning aanvragen en hij kreeg een rekening van

586,-.

Grave wil groene stroom bevorderen.

Mijn vraag is: welk ruimtelijk beleid heeft de gemeente Grave op dit punt en kunnen wij geen speciaal verlaagd tarief invoeren voor het plaatsen van zonnepanelen?

Persoonlijk vind ik € 586,- een stevige prijs.

Kan betrokkene alsnog een reductie krijgen?

2. Inschakeling bureau HT & PP uit Houten.

Op de site van een Bekende Gravenaar las ik dat er het adviesbureau HT & PP uit Houten was ingeschakeld om bepaalde tellingen, analyses etc. te doen ten behoeve van de verkeersbewegingen rondom de Brede School Oost.

Ik begrijp dit niet, omdat op 3 juli 2018 in de raad mijn motie werd afgewezen tot inschakeling van Veilig Verkeer Nederland, omdat deze inschakeling te vroeg zou zijn. En nu dit.

Ik verzoek het College alle stukken over deze inschakeling van het bureau uit Houten inclusief ambtelijke voorstellen aan de gemeenteraad te sturen.

Ik wil weten wat hier aan de hand is?

3. Mogelijke vestiging Lidl, mgr. Borretweg te Grave.

Is er al iets bekend over de hoorzitting van de bezwarencommissie over de bezwaren tegen de komst van de Lidl die vandaag is gehouden ?

4. Omgevingsvergunning buurtsuper, Beukenlaan 9 te Velp.

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de buurtsuper te Velp.

Hoe is op dit moment de stand van zaken?

Kunt u daar iets meer over vertellen?

Agendapunt 6: Overleg met Mooiland.

Aan Mooiland stel ik de volgende vragen:

1. Wat is de reden, dat u bestaande woningen niet geschikt maakt als                           
    levensloop bestendige woningen?
2. Kunt u concreet zeggen hoeveel behoefte er is aan starterswoningen en of u  
    vervolgens invulling geeft aan deze behoefte?
3. Wat doet u concreet voor het geschikt maken van woningen voor ouderen en hoe
     groot is de behoefte?
4. Kunt u concreet aangeven hoeveel woningen u in de voorbije 4 jaren in de
    gemeente Grave hebt gebouwd en hoeveel u er hebt gerenoveerd?
5. Hebt u periodiek overleg met de GBB? Deze zullen toch ook woningen in de
     huursector willen bouwen? En zo ja, kunt u daar iets meer over vertellen?
6. Kunt u inzicht gegeven in de kosten van uw ambtelijk apparaat en directie in
     verhouding tot andere woningbouwverenigingen?
Agendapunt  7: Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk.

Zelden heb ik van zo’n armzalige strategie gehoord namelijk: mogelijke kansen benutten om te groeien.

Daar spreekt toch geen enkele dynamiek van uit.

Het doet mij denken aan een loterij. Hoe vergroot ik mijn inkomen? Wel door een lot te kopen met een mogelijke kans om te winnen.                                                            

Dit is het beleid van 5 gemeenten, die samen daadkracht willen uitstralen.

Mijn prioriteit zou liggen bij de verbetering van het bestaande woningbestand en aanpassing of bouw van woningen voor ouderen en jongeren.

Daarnaast beschikt Grave over uitstekende bouwlocaties zoals Wisseveld, Scheepswerflocatie, Visioterrein aan de Raam maar er gebeurt al jaren niets van enige betekenis. Er wordt kennelijk wel vergaderd over deze projecten maar de gemeenteraad weet nauwelijks iets.

Kan het College de gemeenteraad in het openbaar bijpraten?

Zelfs het bouwproject voor 2018 Prinsenstal ten behoeve van de bouw van omstreeks 40 woningen ligt stil in verband met de aanwezigheid van asbest.

Kon je dit niet vooraf bekijken? Ik denk het wel.

Het doet mij nog steeds zeer dat de firma Nas uit Escharen in 2014 geen contingent voor een tiental woningen kon krijgen. Gewoon geen professionele benutting van kansen.

En wat gebeurt er nu?

Er wordt geconstateerd dat de woning programmering 2014-2024 is mislukt en stelt het beleid bij op een weinig inspirerende wijze.

Welke lessen worden hierover getrokken? Feitelijk geen enkele.

De doofpot is in Grave de enige pot steeds gevuld wordt. Wat zit daar al niet in?

En de wethouder R.O. is gevlogen en de gemeente Grave zit met de brokken en zwijgt er vervolgens over.

Ja nieuwe tabellen en programma’s op papier krijgen wij. Daar hecht ik geen waarde meer aan.

Mijn idee is vraag eens aan mensen met daadkracht hoe zij onze gemeente aan het bouwen zouden krijgen. Desgewenst kan ik u wel namen noemen.

B-stuk

Agendapunt 8: Definitief voorstel maatregelen verkeersveiligheid Brede School – realiseren fietsverbinding over de Raam en langs de Jan Luijkenstraat.

Voor de veiligheid van onze kinderen is voor Keerpunt 2010 geen bedrag te hoog.

Dat de overheid zorg draagt voor onze veiligheid is ons alles waard.

Dat geldt voor de brandweer, voor de inschakeling van BOA’s, verkeersveiligheid enz.                                                              

Keerpunt 2010 blijft z’n twijfels houden over de doelmatigheid van de voorstellen.

Ook is het draagvlak met de buurtbewoners verprutst.

Het wordt via de rechter uitgevochten.

Keerpunt 2010 blijft overleg met alle belanghebbenden bepleiten.

Toen in Stuttgart een groot project aan de orde was ten behoeve van de nieuwbouw van een station is er na jaren discussies voeren besloten een mediator in te schakelen in de vorm van Heiner Geisler. Zijn methode van overleg heeft mij altijd aangesproken.

Kunnen wij ook niet een mediator inschakelen, die op die wijze werkt?

Namelijk alles stap voor stap met alle betrokkenen in het openbaar bespreken en concluderen.

Verder lees ik dat de gemeente probeert bij de provincie subsidie te verkrijgen.

Een goede zaak. Prima.

Kan de gemeente ook niet de problematiek van de aanpassing van de Sint Elisabethstraat meenemen. In ieder geval beperking van de snelheid door zogenaamde signaalborden.

Ik denk dat deze straat nog een flink probleem voor de veiligheid van onze kinderen zal zijn.  Er zit in mijn beleving een verschil in de kosten berekening van de bestemmingsreserve.

Op bladzijde 2 van het raadsvoorstel wordt gesproken over bestemmingsreserve van

€ 711,850,- terwijl in het besluit gesproken wordt over € 1.192.950,-.

Wie gaat er met de kas vandoor?

Dat ik de kosten voor de diverse werken superveel vindt zal geen verrassing zijn.

Toch ga ik geen bezuiniging bepleiten.

Ik ga voor de optimale veiligheid van de kinderen en voor vrede in de buurt.

B-stuk

Agendapunt 9: Bestemmingsplan Bosschebaan 22a Velp.

Akkoord met voorstel. Er is goed ingespeeld op de lokale situatie.

A-stuk

Agendapunt 10: Bestemmingsplan Torenstraat 22 Gassel.

Akkoord met de wijziging van het bestaande bestemmingsplan.

De eigenaar heeft mij overtuigd, zodat ik akkoord ben.

A.stuk

Agendapunt 11: Toepassing coördinatieregeling Meisevoort .

Akkoord met dit voorstel.

A.stuk

Escharen, 28 augustus 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: