Grave dwarsboomt grote herindeling in Land van Cuijk.

Coalitiepartijen CDA en LPG trekken conclusies uit

opiniepeiling van maart.

De gemeente Grave werkt de komende vier jaar niet mee aan de vorming van één grote gemeente Land van Cuijk.

Wat overblijft, is een keuze tussen een volledig zelfstandig Grave of een herindeling met alleen de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert. Beide opties worden nog bekeken.

Dat is de uitkomst van het bestuursakkoord dat de twee coalitiepartijen CDA en LPG hebben gesloten. De partijen baseren zich op de tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden opiniepeiling.

Toen koos ruim 42 procent van de inwoners voor een zelfstandige gemeente en ruim 56 procent voor een vorm van herindeling. Dik 33 procent was voor een gemeente met Cuijk, Grave en Mill, de gemeenten waarmee nu al op ambtelijk vlak wordt samengewerkt. Een minderheid van 23 procent stemde voor een grote gemeente Land van Cuijk met Cuijk, Grave, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis.

‘Dit betekent dat de minderheid van de inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één gemeente Land van Cuijk’, melden CDA en LPG in het voorstel dat dinsdag door de gemeenteraad besproken wordt. ‘De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in deze raadsperiode tot 2022 gaan bekijken welke optie, zelfstandig of met Cuijk en Mill samengaan, het beste is voor de inwoners van Grave. De LPG en het CDA zullen geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming van één Land van Cuijk.’

Bekend is dat de LPG, met zes raadszetels de grootste coalitiepartij, al langer tegenstander is van gemeentelijke herindeling. Ben Peters van het CDA (drie zetels) en namens die partij wethouder in het nieuwe college, heeft zich altijd uitgesproken voor een zogenaamde kernendemocratie. Daarin krijgen wijk- en dorpsraden in een fusiegemeente een grotere slagkracht dan ze nu hebben. Direct na de verkiezingen zei Peters al dat hij de mening van de kiezers zou respecteren.

Gewacht

In de afgelopen jaren zijn al heel wat herindelingsscenario’s de revue gepasseerd. De belangrijkste was de vorming van één grote gemeente in het Land van Cuijk in 2023. Bij een vorige stemronde van de vijf gemeenteraden, september vorig jaar, werd in Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis voor zo’n grote fusie gekozen. Mill was toen, en nog steeds, tegen en in Grave werd toen geen besluit genomen, maar werd gewacht op de opiniepeiling. Boxmeer en Sint Anthonis werken op ambtelijk vlak al voor een deel samen.

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zitten al in vijftien samenwerkingsverbanden. Daar horen bijvoorbeeld de brandweer, de afvalinzameling, de GGD, de leerplichtwet en het kleinschalig collectief vervoer bij.

De provincie Brabant spoorde deze zomer de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk met een brief nog aan tot vaart achter herindeling. Maar in Cuijk zijn al twijfels gerezen nu coalitiepartij ABC vasthoudt aan een gemeente met Grave en Mill.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: