Bestuurlijke toekomst: Openbare werkbijeenkomst raad a.s. dinsdag.

Deze vergadering vindt plaats aansluitend aan de commissievergadering.

De agenda en de bijbehorende stukken is in iBabs gepubliceerd.

Omdat het een openbare werkbijeenkomst van de raad betreft, is inspreken niet mogelijk.

De opzet van de werkbijeenkomst is als volgt:

1. Opening door de technisch voorzitter, de heer Roolvink

2. Bestuurlijke toekomst Grave:
a. Opstellers initiatiefvoorstel krijgen de gelegenheid hun voorstel kort toe te lichten. b. Alle aanwezige fracties krijgen de gelegenheid hierop te reageren en eventuele
vragen te stellen. (eerste termijn)
c. Opstellers krijgen het woord voor beantwoording van vragen
d. Beraadslaging (tweede termijn)
e. Samenvatting door technisch voorzitter van eventuele afspraken in het kader van de behandeling in de raad van 18 september.

3. Sluiting

Ter aanvulling:

In het coalitieprogramma van Cuijk staat:

In het Land van Cuijk wordt gesproken over het samengaan van gemeenten in onze regio. Onafhankelijk van de toekomstige bestuurlijke organisatie in het Land van Cuijk moeten wij ervoor zorgen dat dorpen en wijken ook in de toekomst levensvatbare, krachtige kernen blijven die in hoge mate een eigen inbreng hebben en zelfs, als dit mogelijk is, zelf over zaken kunnen beslissen.

Voor wat betreft de meest wenselijke bestuurlijke organisatievorm voor Cuijk in de toekomst is de raad het orgaan waarin hierover gesproken en besloten zal moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: