Verkeersveiligheid Brede School Oost- fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de Raam

Er komt geen brug over de Raam. Te duur vond een meerderheid van de raad. Ook ons voorstel om een goedkope verplaatsbare brug te plaatsen werd niet overgenomen. We willen nog steeds Veilig Verkeer Nederland inschakelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Motie 1.

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. dinsdag 3 juli 2018 ;

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat;

-de gemeente Grave verantwoordelijk is voor het creëren van veilige verkeerssituaties,

-de gemeenteraad meermaals de wens uitgesproken heeft om een nieuwe brug over de Raam te bouwen,

-het college dit standpunt in de commissievergadering heeft gedeeld,

-de raad en het college nog niet weten waar zij deze nieuwe brug precies willen plaatsen,

-het bedrag dat gereserveerd een erg hoog bedrag is,

-in de nabije omgeving veel positieve ervaringen zijn met ‘verplaatsbare’ bruggen, door middel van het gebruik van duikers,

-de kosten van een duiker slechts 1/10 deel zijn van een vaste brug,

-een duiker gemakkelijk verplaatst kan worden,

verzoekt het college om bij de planvorming het gebruik van een ‘verplaatsbare’ brug d.m.v.  het plaatsen van duiker te onderzoeken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ben Litjens; Keerpunt 2010

Motie 2.

Onderwerp: Verkeersveiligheid Brede School Oost- fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de Raam

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. dinsdag 3 juli 2018 ;

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat;

-de gemeente Grave verantwoordelijk is voor het creëren van veilige verkeerssituaties,

-bij de bouw van de nieuwe brede school te laat is geanticipeerd op verkeersveiligheid,

-kinderen de meest kwetsbare groep in het verkeer zijn,

-Veilig Verkeer Nederland het kennisentrum van Nederland is met betrekking tot verkeer, veiligheid en kinderen,

verzoekt het college om contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland, om kritisch naar de plannen te laten kijken om zo maximale veiligheid voor de schoolgaande kinderen te waarborgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Grave, 3 juli 2018

Ben Litjens; Keerpunt 2010

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: