ARENA: Graafse raad buigt zich over veiligheid rond Brede School Oost

Al met diverse aanpassingen begonnen

In een indrukwekkende inleiding gaf Alex van Megen (CDA) zijn visie op de veiligheid van de schoolkinderen die na de zomervakantie hun nieuw schoolgebouw op het voormalige Visioterrein gaan betrekken. Hij schetste wat “nepnieuws” van een site waar gesproken werd over een onveilig hek rondom de school en banken met scherpe hoeken rond en bij de zandbak. “Als de kinderen al heelhuids bij de school aankomen, is het de vraag of ze de dag zonder kleerscheuren doorkomen”, merkte hij met humor op.Alex verbaasde zich over meer zaken: “Ook de ouders van De Sprankel en Hartenaas waren, om andere redenen, kritisch over het proces. Zij vroegen zich hardop af waarom een breed gedragen en goed voorstel niet was aangenomen door de gemeenteraad. Hoe het mogelijk was dat sinds 4 juli vorig jaar (volgens experts) noodzakelijke aanpassingen aan de Stoofbrug volledig buiten beeld waren geraakt en het alleen nog maar ging over een alternatieve brug over de Raam. Niets doen wat de buurt wilde was hoe dan ook geen optie, volgens de ouders. Ze zeiden er meteen bij dat het organiseren van verkeersbrigadiers voor de scholen een onbegaanbare weg was. Ik was sowieso al verbaasd dat er vanuit de scholen zelf slechts oorverdovende stilte kwam. Hier dacht ik: “Als het om de veiligheid van je leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere weggebruikers gaat, dan is toch niets onbespreekbaar?” Hiermee tilde Alex van Megen het thema naar een hoger niveau. Een niveau dat uitsteekt boven partijbelangen en persoonlijk (on)gemak: “We gaan als gemeenschap naar de verdoemenis als we alle oplossingen voortdurend buiten onszelf zoeken. Het is waar dat mensen zich als mensen gedragen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat zij zich als beesten gaan gedragen. Mensen zijn als water. Zij zoeken de weg van de minste weerstand. Dus als het Jeroen Joonpad een goede route is, dan wordt dat geitenpaadje gebruikt. Verhard of onverhard. Met alle gevolgen van dien, ook voor de buurt. Het is voor de omwonenden van de school uiteindelijk beter dat er een fatsoenlijke ontsluiting is”.

Discussies
Door de toon van Alex van Megen werd er als het ware een deken van rust over de raadsleden gespreid. Hennie Bongers (Groep Bongers) voelde zich daar goed bij: “”Ik sluit me aan bij de mooie woorden van de heer van Megen. We moeten zo spoedig mogelijk besluiten nemen. Ik vraag me wel af wat er gebeurt als de rechter het geitenpaadje alsnog afwijst. Liever zie ik een tijdspad. Ik sluit me bij het amendement aan”. Ook Boudewijn Schaveling (D66) was positief: “Alle verkeersstromen zijn belangrijk. Splitsing daarvan is niet altijd gunstig. De brug kan er één zijn van verzoening. Een brug van de toekomst met de bedoeling school en buurt met elkaar te verbinden”. Ook weer mooie woorden. D66 lijkt op stoom te komen. Ook Jacques van Geest (VPGrave) was gedeeltelijk positief: “Er zijn delen van het amendement die we steunen. Het fietspad aan de Jan Luijkenstraat steunen we niet. Een bruggetje over de Raam is alleszins mogelijk. Maar de maatregelen die nu getroffen worden zullen de problemen tackelen”. In de marge had Jacques nog een tip voor het college: “Neem voor toekomstige onderzoeken ook eens een ander bureau in de arm”. Alleszins de moeite van het overdenken waard. Wethouder Ben Peters: “Het amendement past in het beeld dat in de commissie al geschetst is en het volgt adviesbureau Kragten. Het fietspad zou ook tijdelijk kunnen zijn”.

Het amendement van LPG en CDA werd aangenomen, net als het aangepast raadsvoorstel. Dat houdt in dat de raad het college de opdracht geeft met een voorstel te komen om De Stoofbrug over de Raam aan te passen door aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen te realiseren. Verder moet het profiel van de brug aangepast en twee voetgangersbruggen worden gerealiseerd. Ook moet het college met plannen komen voor het realiseren van een fietsverbinding langs de Jan Luijkenstraat en alternatieven zoeken voor het huidig speelveldje aan die straat. Begonnen is inmiddels met de inrit Visio aan de Estersveldlaan, de oversteek Kriegerstraat/Paringetweg, oversteek Dr. Kanterslaan/Estersveldlaan en het geitenpaadje van Steenhuislaan/brede school.

Veilig verkeer Nederland
Keerpunt 2010 bracht een motie in met als doel onderzoek te laten doen naar de situatie bij en naar de brede school oost. Iedereen was daar positief over. Alleen het tijdstip was nog een “puntje”. Indiener Ben Litjens wilde dat zo snel mogelijk, de andere partijen wilden dat liever als de scholen al een tijdje gedraaid hadden. Dan kon men zien waar welke knelpunten er waren. Dan zouden de adviezen van VVN van harte welkom zijn. Ook wethouder Peters toonde zich zeer flexibel. Helaas hield Ben zijn poot stijf en werd zijn motie weggeblazen.

Een goede raadsvergadering, in een ontspannen sfeer. Met dank aan de zalvende woorden van Alex van Megen en aan de uitgekomen wens van Hennie Bongers om samen zaken te bespreken. Samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: