Ben Litjens krijgt zijn ladderwagen van het CDA. Ben blijft strijden voor “zijn” ladderwagen.

Al jaren pleit Ben Litjens (Keerpunt 2010) voor een eigen ladderwagen van de brandweer in Grave. Zo ook weer bij het agendapunt ‘Jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord’ tijdens de raadsvergadering van 3 juli. Het CDA heeft, in reactie op Keerpunt 2010, laten weten dat de Veiligheidsregio een gegeven is. Middelen van de brandweer zijn daarmee verdeeld over de regio. 

Alex van Megen, fractievoorzitter CDA te Grave, gaf tijdens de raadsvergadering aan: “We weten dat Keerpunt vraagtekens stelt en vindt dat Grave een eigen ladderwagen moet hebben. Het toeval wil dat ik een ladderwagen in mijn tas heb zitten en die wil ik aan Ben Litjens geven.” Vervolgens toverde hij een speelgoed ladderwagen tevoorschijn.

De burgemeester reageerde ad-rem: “Even voor de helderheid, die doet niet mee met de uitruk!”

Ben Litjens stelde het gebaar van het CDA op prijs en gaf aan: “Nu heb ik er één! Maar mijn speeltijd van mijn jeugd is voorbij!”

Jacques Leurs: Hij voegde er echter ook aan toe dat het hier een serieuze zaak betreft en hij blijft er op hameren dat de ladderwagen terugkomst. Ooit steunde de hele raad een motie om de ladderwagen te behouden.!!! Recent had de vrijwillige brandweer een oefening op zijn terrein. Oefenen moet dus ook zonder ladderwagen!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: