Raadsprogramma nog steeds niet openbaar!!! Update.

In het griffiebericht van vandaag, vrijdag, wordt ook geen melding gemaakt van het raadsprogramma!

Op de website van de Gemeente Grave is het raadsprogramma nog steeds niet te vinden. Waarschijnlijk komt dit omdat ons gemeentebestuur, griffie en diverse raadsleden momenteel in Maastricht deelnemen aan het VNG congres. Ons raadslid Ben Litjens gaat vragen waarom het beloofde stuk nog niet is gepubliceerd. Op 3 juli moet dit stuk al behandeld worden. Dus binnen een week al!!! Er zijn toch termijnen afgesproken waar binnen stukken aangeleverd moeten worden???

Uit het griffiebericht:

Raadsvergadering 3 juli

De stukken van de raadsvergadering van 3 juli zijn gepubliceerd in iBabs.

De volgende stukken worden uiterlijk a.s. maandag toegevoegd:

agendapunt 5 lijst ingekomen stukken,

agp. 13. Benoeming commissielid en beëdiging
commissieleden

en agp. 24 raadsprogramma.

Van het college is de Memo Verkeersveiligheid (Brede School) n.a.v. de
commissie Ruimte ontvangen en aan de stukken toegevoegd. Vanuit de griffie
is het concept-raadsbesluit zodanig aangepast dat alle opties hierin zijn
opgenomen (dus inclusief Stoofbrug).

Bij de jaarstukken 2017 is de definitieve accountantsverklaring en de
controleverklaring opgenomen.

Het agendapunt Jaarstukken ODBN is in overleg met de raadsvoorzitter
vervallen. Omdat de begroting in het najaar volgt, zijn de documenten gesplitsten zijn abusievelijk de jaarstukken geagendeerd, terwijl de raad hierop geen
zienswijzebevoegdheid heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: