“Het dorp of stad waar je nu woont, blijft dat ook na een fusie”

Gedeputeerde Jack van der Hoek is vanuit de provincie Noord-Holland belast met de gemeentelijke herindelingsprocedure in het Gooi. Na de vakantie komt hij praten met bewoners. Het gaat niet om winnen van draagvlak; dat stadium zijn we volgens hem al voorbij. Wel om wat de inwoners van belang vinden als hun dorp fuseert met dat van anderen. Deze avonden zijn uitgesteld omdat de provincie eerst duidelijkheid wil hebben over de rol die zij moeten spelen, maar de trein richting fusie rijdt en lijkt niet meer te stoppen.

Het nieuwe gemeentebestuur van Huizen bevestigde deze week maar weer eens dat een zelfstandig Huizen voorop staat en ook buurgemeente Blaricum en Laren willen alles uit de kast halen om de provincie Noord-Holland er van te overtuigen dat een voorgenomen fusie tussen de drie dorpen niet aan de orde is. Vanuit de provincie wordt daar anders over gedacht. De trein richting fusie rijdt en kan alleen nog maar gestopt worden als de Tweede, of anders de Eerste Kamer straks niet met een herindelingsontwerp Instemt.

Indat herindelingsontwerp komt te staan dat Huizen, Blaricum en Laren gaan fuseren en wat er allemaal geregeld moet worden om een nieuwe gemeente te worden.

Knack van der Hoek: ”Het is altijd lastig om uit te leggen aan inwoners waarom je deze stap zet.” “Toch zijn er grotere thema’s die spelen in de regio, die ook van belang zijn voor deze inwoners”. “Die moeten beter geregeld worden. Zoals mobiliteit, woningbouw en de natuur. Het is lastig om op dat gebied zaken die ook buiten de gemeentegrenzen gaan, snel en krachtig in de regio te regelen. Dat is een van de redenen voor deze herindeling.”

”Het is wel van belang om dingen goed te regelen, bijvoorbeeld met een goed kernenbeleid, zodat bestuurders dichtbij en aanspreekbaar blijven. Dit punt is veel genoemd in het proces tot nu toe en daar zal dan ook aandacht voor zijn in het herindelingsontwerp”.

Ook is de gedeputeerde van plan om zelf met de bewoners te komen praten op de avonden die na de zomervakantie worden gehouden in elk dorp.

”Belangrijkste vragen zijn: Als die fusie er komt wat vindt je dan belangrijk? Wat moet er behouden blijven? Wat moet er geregeld worden?”

”Als de provincie het noodzakelijk vindt om in te grijpen door middel van een heridelingsproces zoals wij dat hier hebben gedaan, dan gaat het niet meer om draagvlak voor een fusie”. Dan is er al heel wat gebeurd”.

”De bestuurlijke drukte wordt steeds groter”.

”De provincies willen van het Rijk duidelijkheid over de rol van de provincie in dit soort processen”. “Er staan slechts twee regels in het regeerakkoord en dat is voor ons te weinig. Het moet duidelijk zijn welke rol wij daarin spelen en aan welke voorwaarden een herindelingsontwerp moet voldoen. We willen als provincie zeker weten dat we straks met het herindelingsonderwerp  als provincie juist juist gehandeld hebben. De minister heeft aangegeven daarvoor nog enkele maanden nodig te hebben.”

“Zoals het er nu naar uitziet, zal de eerst haalbare datum voor een fusie van 1 januari 2021 daarmee nog steeds gehaald kunnen worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: