Ben Litjens over het proces “veiligheid” Brede School Oost.

Verkeersveiligheid Brede School Oost – fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de Raam

A: gang van zaken

Volgens Keerpunt 2010 is hier sprake van een tunnelvisie.

Het begon al bij de beslissing van ruim 2 jaar geleden om op de huidige plek een Brede School te bouwen.

Vragen rondom de bereikbaarheid en veiligheid werden bij de toen genomen beslissing  weggewuifd.

De gemeente kon nog subsidie krijgen voor de bouw van deze school. De kwaliteit van het onderwijs zou toenemen, een winst van € 1 miljoen op de grondexploitatie lag voor het oprapen kortom de bouw ter plekke moest doorgaan.

Mijn toenmalige fractiegenoten ondersteunden ook deze opvattingen tegen alle gezond verstand in. Nu werpen zij zich op als redders in de nood.

Een deemoedige opstelling van de gehele gemeenteraad in dit dossier zou passend zijn jegens de kinderen, de ouders en de woonomgeving en een openbaar excuus aan hen op zijn plaats.

Teveel mensen zijn veel te lang opgezadeld geworden met te veel zorgen.

Over twee en een halve maand begint het nieuwe schooljaar. En nog zijn er geen veilige schoolroutes.

B: inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde oplossingen

Persoonlijk heb ik steeds gepleit voor inschakeling van Veilig Verkeer Nederland.

Zoals bij een tunnelvisie gebruikelijk is worden onafhankelijke externe deskundigheid buiten de deur gehouden.

In mijn ogen opnieuw een onvergeeflijke fout.

Ideeën van vele betrokkenen zoals het maken van een woonerf rondom de Jan Luijkenstraat, Van Steenhuijslaan en naaste omgeving, zoals voorgesteld door ons lid Frank Stoffer, werden ongemotiveerd ter zijde gelegd.

Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat er met de huidige voorgestelde maatregelen veilige schoolroutes ontstaan.

Een voorbeeld.

Kinderen uit de binnenstad van Grave en het toekomstige Wisseveld, welke gebieden toch onze toekomstige bouwlocaties zijn, moeten telkens een provinciale weg de N 324 of  N 321 oversteken om op een Brede School te komen.

Dat geldt dus ook voor de provinciale weg N 321 Jan van Cuijkdijk naar de Estersveldlaan voor met name de kinderen uit de binnenstad, die georiënteerd zijn op de Brede School Oost. In mijn beleving is hiervoor nog geen enkele overtuigende verkeersmaatregel genomen.

Ook de kruising met de Estersveldlaan en de ingang van de school zou met een woonerf gebaat zijn.

Nu voorzie ik ernstige problemen.

Dat er een brug komt over de Raam ondersteun ik. Maar ik pleit voor een verplaatsbare brug.

Door de onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van het Visioterrein is de aanleg van een vaste brug van  € 700.000,-  op dit moment een onverantwoorde uitgave. Met een verplaatsbare fietsbrug zal in mijn beleving € 200.000,- gemoeid zijn.

Een fietspad langs de Jan Luijkenstraat zal altijd beter zijn dan geen fietspad maar van een geïntegreerd veiligheidsconcept is in mijn ogen geen sprake.

Kortom de tunnelvisie blijft in bij het huidige voorstel in stand.

Ik zal voorstellen steunen, die tot een verbetering van het huidige voorstel leiden.

Het is duidelijk, dat ik geen steun verleen aan het huidige voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: