Veel nieuwe gezichten in Graafse raad en college.

P.S. Door op de foto te klikken ziet u een beeldvullende foto. Zo te downloaden.

Nog even wennen op eerste raadsvergadering in Grave

ARENA Door Freddy Klooté
GRAVE – In een overvolle raadzaal ging dinsdagavond de eerste vergadering in de nieuwe 4-jarige periode van de Graafse volksvertegenwoordiging van start. Veel fans die gekomen waren om hun favoriete raadslid of wethouder van start te zien gaan. Beëdigd worden.
Er moest eerst ook nog “gewoon” vergaderd worden. Agendapunten werden op verzoek gewisseld, Rick Joosten en Ben Peters werd naar de tribune gestuurd, om later als wethouder de eed of belofte af te leggen. De tribunes maakten zich op voor een vooral feestelijke avond.
(foto’s: Jacques Leurs)
Het artikel van Freddy heb ik aangevuld met meerdere eigen foto’s. Hier zie je onze eigen Graafse persmensen. Annelies van de MaasDriehoek en Freddy van de ARENA.

Ben Peters wordt geïnstalleerd als wethouder.

Op 11 april jongstleden, na de totstandkoming van de nieuwe coalitie LPG/CDA liet CDA-fractievoorzitter Ben Peters al in de Arena het volgende noteren: “We kunnen er wellicht uitkomen, met een breed gedragen bestuursakkoord. Wat ons betreft mag ook D66 aan boord. We willen niet iets met Keerpunt 2010. Die vinden we geen stabiele factor. Bovendien is voortzetting van de vorige coalitie, gezien de uitslag van de verkiezingen, de meest logische optie. Maar we moeten nog samen aan tafel. Wij willen een programma in hoofdlijnen. Gedragen door een meerderheid van de raad. Dat moet de basis vormen waarmee het college aan de slag kan. Vaak was dat coalitie vóór en oppositie tegen. Wij willen nu bij alle partijen ophalen wat er leeft. Zo een breed mogelijk akkoord zien te vinden. We willen ook met maatschappelijke organisaties praten”.

Hennie Bongers zit nu links van de fractie van D’66 en VPGrave.  Boudewijn Schaveling en Marion Hulsebosch zijn de vertegenwoordigers van die partijen.

Nieuweling Boudewijn Schaveling (D66) moet dat ongetwijfeld ontgaan zijn: “We willen uitstel van de beëdiging van de wethouders. Er is nog geen coalitieprogramma. Wij willen goed bestuur. We willen transparantie. De LPG is vóór zelfstandigheid en het CDA is vóór herindeling. We zien de toelichting met belangstelling tegemoet”. Herintredend raadslid Marion Hulsebosch (VPGrave) steunde D66. Een eerste stap naar alweer ongewenste tegenstellingen was gezet.

Wie de woorden van Ben Peters had gelezen had moeten, maar vooral willen snappen dat de nieuwe coalitie een hand uitstak naar de andere partijen om samen tot een goed programma te komen. Samen. Een begrip dat bij D66 en VPGrave nog niet is ingedaald. Later vatte debutant Alex van Megen (CDA) het prachtig samen: “We hebben veel nieuwe raadsleden. Kunnen niet op de oude voet verder gaan. LPG en CDA hebben vertrouwen in elkaar. We zijn een coalitie van winnaars. Maar we hebben ook vertrouwen in anderen. Daarom hebben we nog geen in beton gegoten coalitieakkoord, maar een uitgestoken hand naar alle andere partijen. Er zitten legio overeenkomsten in. De kans doet zich nu voor. Het doet ons niets of we coalitie of oppositie zijn. We gaan voor het algemeen belang. Vertrouwen in elkaar is de basis. We geven vertrouwen en we vragen vertrouwen”. Heel even dacht ik dat er applaus van de tribune zou komen.

Alex verhuisde van de publieke tribune. Legde de eed af en werd in de bloemetjes gezet.

Alex van Megen was de debutant die in zijn eerste wedstrijd meteen scoorde. Hennie Bongers (Groep Bongers) was blij met de woorden van Alex: “Ik wil graag op een andere manier met elkaar omgaan. Ik neem de uitgestoken hand aan”. VPGrave en D66 lieten zich niet horen. Jammer. Gemiste kans. Het is nu aan LPG/CDA om de uitgestoken hand te vullen en eindelijk eens een eind te maken aan al het gehakketak dat het optreden van de raad de afgelopen jaren niet sierde, en een breed gedragen werksituatie te organiseren. Samen.
Uiteraard werden de voorgestelde wethouders Anja Henisch, Ben Peters en Rick Joosten gekozen en beëdigd.Het raadsschip is van wal. Ik wens het een behouden vaart.

Anja Henisch keert terug als wethouder.

Rick Joosten is gereed om de belofte af te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: