Niet parkeren in de uiterwaarden aan Jan van Cuijkdijk.

15 mei 2018, Inspraak raadsvergadering over de Vestingvisie, Michiel Vosveld.

Geacht college, geachte leden van de raad en geacht publiek,

Allereerst dank dat ik vanavond als trotse burger van onze mooie stad het woord tot u mag richten.
U spreekt hier vanavond over een visie op de stad Grave. Grave wordt stevig op
de kaart gezet als een historisch waardevolle stad.

Complimenten dus aan West 8.

Ik wil graag 1 onderwerp uitlichten. Er zit in al dit moois namelijk een opvallende fout: een parkeerplaats in de uiterwaarde. Ik wil u vanavond ervan overtuigen te kiezen voor een alternatief.
We gaan dankzij deze visie de historische structuren centraal stellen. Uitstekend! Maar wat zie je straks als je vanuit Gassel over de dijk naar Grave rijdt? Zie je
dan een stadsmuur? Een stadspoort? Een mooi oud stadje? Nee, je ziet straks
een parkeerplaats. Hoe mooi we dit ook aanleggen, de entree van Grave wordt
straks bepaald door een parkeerplaats. Dat is zonde van het prachtige nieuwe
stadsfront, zonde van de overgang van de stad naar de natuur en echt een
historische fout.

Een alternatief is eenvoudig te realiseren. Vergroot het aantal bestaande
parkeerplaatsen op het Visio-terrein. Er is daar meer dan voldoende ruimte, de
auto’s liggen daar niet vol in het zicht en de uitbreiding gaat nauwelijks ten koste van het open terrein aldaar. Het gaat daar maar om een oppervlakte van 0,8
procent van het totale terrein.
Ook in de kom van de bocht is ruimte genoeg om auto’s te verstoppen. Je kunt
het daar desnoods verlaagd aanleggen in de bestaande hoogteverschillen of in de opnieuw te maken stadswallen. Mogelijkheden genoeg dus.
De locatie is bovendien dichterbij het centrum en dichterbij de woonlocatie
Prinsenstal. Oftewel: prima bereikbaar, niemand die het ziet en niemand die er
last van heeft.

Ik heb voor u een stapeltje stickers gekocht. (Dit zijn stickers in de vorm van het verkeersbord “verboden te parkeren”.) Als u bij gelegenheid gaat wandelen door de uiterwaarden van de Maas en u denkt: ik vind het hier prachtig, ik geniet van
de rust, en dit zicht op Grave wil ik per sé behouden, oftewel u denkt: ik wil hier
geen parkeerplaats; neemt u dan niet alleen vanavond een wijs besluit, maar
neemt u ook 1 van deze stickers en plakt u deze dan op de eerste de beste boom of lantarenpaal die u ziet. Mijn dank is alvast zeer groot.
Afgezien van het feit dat het er natuurlijk niet uit ziet, zo’n parkeerplaats in de
uiterwaarde, is er nog een aantal redenen tegen deze locatie te noemen.

In de uiterwaarde ligt het voetbalveldje voor de jeugd, om te sporten, elkaar
te ontmoeten en te zwemmen. Zij zijn daar ongestoord. Dat kan nergens
anders op een dergelijke manier.

De uiterwaarde kent beschermde planten en dieren en is stroomgebied van de Maas.

De kosten voor een nieuw parkeerterrein zijn hoger dan de uitbreiding van
een bestaand terrein. Die kosten kunt u zich besparen.

Het auto-luw maken van de binnenstad is volgens de winkeliers geen goed
idee. Dus, als we blijven parkeren in de binnenstad, hebben we helemaal
geen parkeerplaats in de uiterwaarde nodig.

Het Visio-terrein is volledig in eigendom van de gemeente. Dat is wel zo
makkelijk. De uiterwaarde namelijk, is van Aa en Maas, het hekwerk van
Brabants Landschap en het voetbalveldje van de gemeente. Dat gaat met alle bezwaarprocedures dus nog jaren duren voordat daar wat is aangelegd.

U kent ongetwijfeld uw eigen recente Structuurvisie Grave 2025. Hierin is de
uiterwaarde ten oosten van Grave aangemerkt als “bescherming openheid
uiterwaarde”. De nu geschetste parkeerplaats is dus in strijd met uw
structuurvisie.

Ook de visie van West 8 heeft als leidend principe, en dat is een letterlijk citaat1
“leidend principe” …. “een ruime groene vestingsgordel.” Er staat: “De
vestingszoom vrijwaren van bebouwing en infrastructuur” …. “Door het
vrijhouden van de zoom ontstaat een beleefbare vesting” …. “De uiterwaarde
vrijhouden om de historische perceptie van de vestingstad in het landschap te
bewaren. Er blijft ruimte voor de rivier en Grave ‘kust’ de Maas.” Geen
parkeerplaats dus, ik had het niet mooier kunnen zeggen.

Tot slot neem ik u graag even mee, ver weg uit deze raadszaal. Als u terug denkt aan uw mooiste vakantie in het zonnige Frankrijk of Italië en u gaat in uw
gedachten naar het schilderachtigste stadje van die vakantie. Een stadje wellicht met een visie. Wat ziet u dan? U ziet oude vestingmuren, de prachtige oude
kerk, lekker eten, bloemen, pleintjes en terrasjes.

En als er straks toeristen naar Grave komen, waar gaat u dan voor zorgen wat zij als eerste zien? Het antwoord is duidelijk: wat het voor u ook is, ik roep u op er voor te zorgen dat de eerste aanblik op Grave mooier wordt dan een parkeerplaats.

Eén gedachte over “Niet parkeren in de uiterwaarden aan Jan van Cuijkdijk.

  • 19 mei 2018 om 10:27
    Permalink

    Ik ben als geboren en getogen Gravenaar helemaal een met dit betoog!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: