GBB houdt vast aan plan uiterwaarden (voormalig COX-terrein).

Onderschrift foto: Als Ben Peters onze nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening wordt dan wordt dat een lastig dossier voor hem en het college.

Ter aanvulling: In de commissie Ruimte bracht het CDA het volgende in: “Er zijn een 25-tal zienswijzes ingediend die niet geleid hebben tot aanpassing van de visie. Eén wil ik er speciaal even uitlichten en dat is die van de GBB. In de Raadsinformatiebrief wordt hier ook melding van gemaakt. Goed dat portefeuillehouder aangeeft het overleg met deze partij voort te zetten en dat is belangrijk. Goed ook dat er geen eenzijdige acties worden ondernomen.”

Ontwikkelaar dreigt gemeente met gang naar de rechter wanneer de vestingvisie van West8 in deze vorm door de gemeenteraad wordt aangenomen.

HERMAN WISSINK; de Gelderlander.

Grond- en Bouw Bureau GBB houdt vast aan het plan om te bouwen op de EMAB-locatie, de uiterwaarden van de Maas bij de jachthaven in Grave. GBB heeft daarover immers een overeenkomst gesloten met de gemeente Grave. Maar, waarschuwt de ontwikkelaar, de vestingvisie van West8 is in strijd met de overeenkomst.

De gemeenteraad van Grave buigt zich op 15 mei over de toekomstvisie van West8, maar weet nu al dat GBB de gemeente aan de gemaakte afspraken zal houden. West8 zegt in haar visie juist dat de uiterwaarden tussen de haven de brug gevrijwaard dienen te blijven van bebouwing.

In de plannen heeft GBB 75 woningen met drie of vier woonlagen gepland staan. Aan de kant van de haven is het mogelijk een complex neer te zetten van zeven woonlagen.

GBB heeft het advocatenbureau Schenkeveld laten uitzoeken wat de rechten van de ontwikkelaar zijn als het gaat over Wisseveld en de uiterwaarden. Volgens Schenkeveld is de door West8 opgestelde visie in strijd met de gebiedsvisie zoals die door de gemeenteraad op 27 september 2016 is aangenomen. Het bureau vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat in het collegevoorstel dat over twee weken wordt behandeld, ‘voorgenomen plannen of bestaande ontwikkelingen door de visie onmogelijk worden gemaakt’.

Hoewel GBB aangeeft te hopen dat de situatie zich niet voor zal doen, sluit het een gang naar de rechter niet uit. ‘Er is sprake van een schending van het vertrouwen en GBB rest niets anders dan rechtsmaatregelen aan te wenden en een civiele schadevergoedingsactie te starten’.

Tijdens de commissievergadering van vorige week gaf burgemeester Lex Roolvink aan dat de visie van West8 geen juridische status heeft en dat gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Maar GBB gaat een stap verder en vraagt voordat de visie van West8 door de raad wordt aangenomen aanpassing. Roolvink: ,,Maar het kan zijn dat door gemeenschappelijk overleg betrokken partijen tot een ander inzicht komen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: