Benoeming en afscheid van wethouders. Benoeming nieuwe raads – en commissieleden.

Aan: de leden van de raad van de gemeente Grave.
Aan: de leden van het college van B. en W. Grave

Agenda

Ingevolge het bepaalde in artikel 19, 1e lid van de Gemeentewet, roep ik u bij deze op tot bijwoning van deopenbare vergadering van de raad van de gemeente Grave te houden op:

Datum: 15 mei 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Stadhuis

1. Opening en trekking stemmingscijfer
2. Vaststellen agenda
3. Algemeen spreekrecht
4. Vragen
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vaststellen besluitenlijsten van 27 en 29 maart 2018

A-stukken
7. Bestemmingsplan Schuttersweg 29 Gassel
8. Verordening oud papierinzameling

B-stukken
9. Visie op de Vestingstad Grave

10. Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2018

11. Bestemmingsplan Waardevolle bomen en bebouwing

12. Benoeming en beëdiging van de wethouders

13. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden i.v.m. benoeming wethouders uit de raad en  beslissing over toelating

14. Beëdiging van de toegelaten raadsleden

15. Aanpassing verordening auditcommissie

16. Benoeming voorzitters en leden raadscommissies

17. Beëdiging commissieleden

18. Diverse benoemingen

Regieteam raden Land van Cuijk, lid en plaatsvervangend lid Euregio Rhein – Waal, commissie functioneringsgesprek burgemeester, werkgeverscommissie griffier, commissie onderzoek geloofsbrieven.

19. Afscheid wethouders en commissieleden

20. Sluiting

De voorzitter van de raad,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: