Aanmoedigingsbrief Kenniscentrum Graeft Voort.

Geachte burgemeester, wethouder, raadslid,

Met deze aanmoedigingsbrief willen wij U succes wensen voor de komende raadsperiode. Als gemeentebestuur van 12.395 Gravenaren staat U voor belangrijke beslissingen. Inwoners van de vestingstad en haar drie kerkdorpen, met ieder een sterke eigen identiteit, hechten aan vooruitgang. We willen een stad waarvan de historische stedenbouwkundige kwaliteit meer glans krijgt. We willen meer bezoekers die onze lokale economie een impuls zullen geven en last but not least: we willen een woonomgeving waarin het ook voor onze kleinkinderen straks goed toeven blijft. Het vereist visie, strategie en regie om die doelen te bereiken. Met de voorliggende Vestingvisie van West8 ligt er een mooi uitgangspunt voor verder handelen. Het is aan U om, uitgaande van gezond financieel normbesef, haalbare doelen en een realistische uitvoeringsstrategie te bepalen. En daarover de regie te blijven voeren. Mogen wij een advies geven ? Nu ongewis is of het met vele monumenten gezegende Grave een zelfstandige gemeente kan blijven is tijdig sterkere verankering van de Graafse (historische) stedenbouwkundige kennis in de ambtelijke organisatie en structuurvisie een wellicht zelfs noodzakelijke eerste stap.

Wij zien dat op de Prinsenstal nieuwe woonconcepten ontwikkeld worden die synchroon lopen met het streven naar een groene stad. De transparantie waarmee die plannen samen met de toekomstige bewoners aangepakt worden is veelbelovend. Tijdig en transparant communiceren tijdens concrete planvorming versterkt het draagvlak onder de inwoners. Net als bij de vestingvisie willen wij ook graag bij toekomstige plannen bijdragen op het gebied van presenteren en communiceren. Of plannen uiteindelijk uitpakken zoals ze bedacht zijn hangt in belangrijke mate af van de (bijsturende) kracht van de regisseur. Wat ons betreft is het niet de vraag of U die regie-rol zelf kunt spelen, maar eerder hoe die rol wordt ingevuld. Om met Goethe te spreken: ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg.’

Wij wensen U veel succes, wijsheid en werkvreugde,

Kenniscentrum Graeft Voort   mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: