Verkeers(on)veilige routes Nieuwbouw Brede School Oost.

In de nieuwsbrief van de Sprankel stond het volgende:

VERKEER NIEUWBOUW.

In de uitnodiging voor de ouderavond van 12 april heeft u kunnen lezen welke verkeersmaatregelen de gemeente de komende periode uitvoert op een aantal oversteekplaatsen naar de nieuwe school. Deze aanpassingen zijn echter fors onvoldoende om te komen tot veilige routes voor de kinderen van de Hartenaas en de Sprankel naar het nieuwe schoolgebouw.

De klankbordgroep voor de nieuwe school heeft daarom, in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad van beide scholen het initiatief genomen voor een brief aan  het college van B&W en een gesprek met de gemeenteraad.

Dit gesprek vindt  plaats op 7 mei om 20.00u op De Sprankel.

Het doel van dit gesprek is om   de zorgen en vragen van ouders onder de aandacht te brengen van de raad. Tijdens deze avond gaan een vertegenwoordiger van de Hartenaas en een vertegenwoordiger van de Sprankel het gesprek aan met de raadsleden.

We willen in dit gesprek graag de vragen, bezwaren en zorgen van alle ouders aan bod laten komen. Praktisch gezien is het echter niet mogelijk om  iedereen aan het woord te laten. We vragen u daarom uw punten vóór woensdag 2 mei te mailen aan. Deze worden dan verwerkt tot een helder en logisch geheel, zodat de boodschap voor de raadsleden duidelijk overkomt.

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders bij deze avond aanwezig kunnen zijn om de noodzaak van een veilige schoolroute voor alle  leerlingen te ondersteunen. Ook ouders van toekomstige leerlingen van de Sprankel en de Hartenaas nodigen we van harte uit.

Graag tot 7 mei!

Klankbordgroep Kindcentrum Grave Oost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: