Toezeggingen aan de raad.

Via IBabs kwam ik op de lijst van toezeggingen. 

Enkele toezeggingen:

1. Camperplaatsen.

Draagt het college op: voor 1 mei 2018 minimaal 5 camperparkeerplaatsen te realiseren met voorzieningen die qua investeringen in relatie staan met toekomstige planvorming op het Visioterrein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wethouder Joon zegt een onderzoek toe naar het inrichten van camperparkeerplaatsen.

2.  Fietsenoverlast Busstation.

Wethouder Joon zegt toe om in het college te bespreken de effecten van de huidige maatregelen en of er een vervolgstap nodig is in de richting van een integrale oplossing met bijvoorbeeld fysieke aanpassingen om de fietsenoverlast bij het busstation aan te pakken. Mocht dat zo zijn, dan komt het college met een voorstel naar de raad.

3.  Onttrekken aan de openbaarheid gedeelte Prinsenstal.

Met de projectontwikkelaar in contact treden met het verzoek om op korte termijn de raad te informeren wat er nu ter tafel ligt.

4. Burgerparticipatie ruimtelijke ordeningsplannen.

De heer Litjens vraagt aandacht voor het beter betrekken van inwoners bij de beleidsvoorbereiding, met name bij ruimtelijke ordening.

Wethouder Van Dieperbeek antwoordt dat hij de huidige werkwijze ten aanzien van ruimtelijke ordeningsplannen in beeld zal brengen, zodat de nieuwe raad daar naar kan kijken. Voor deze periode worden de eerder gemaakte afspraken uitgevoerd.

Op 10 april wordt stilgestaan bij de huidige werkwijze rond om bestemmingsplannen.

5. Evaluatie Catharinahof

De heer Kamps gaat in op de financiële verantwoording van MFC (Catharinahof). Mei 2017.  Er is afgesproken dat ook geëvalueerd zou worden, de heer Kamps stelt voor in het najaar 2017 te evalueren of de doelstellingen gerealiseerd worden.

Wethouder Henisch stelt voor deze evaluatie in een werkbijeenkomst te laten plaatsvinden. eerste helft van 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: