Opmerkelijk: pas op 18 september wordt er gesproken over bestuurlijke toekomst/opiniepeiling.

Uit de agendacommissie:

De agendacommissie heeft de volgende zaken geagendeerd:

Dinsdag 22 mei: werkbijeenkomst regionale woonvisie, woningbouwprogramma
en input prestatieafspraken Mooiland

Dinsdag 29 mei, inwerkprogramma raad: debattraining (agendacommissie is
van 19.00 – 19.30 uur)

Woensdag 20 juni: Werkbijeenkomst raad met als onderwerp evaluatie MFA
Catharinahof. Aan de gemeenteraad is vorig jaar een toezegging gedaan voor een evaluatie van het gebruik van de multifunctionele accommodatie in Catharinahof. Programma en locatie volgen op een later tijdstip.

Dinsdag 11 september: werkbijeenkomst raad over werkwijze raad en vertaling daarvan in reglement van orde, verordeningen en gedragscode.
Alle bijeenkomsten zijn inmiddels opgenomen in iBabs.

De agendacommissie heeft daarnaast de volgende twee openstaande onderwerpen als volgt geagendeerd:

Raad 3 juli: Verkeersveiligheid Brede School Oost –fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de raam.

Raad 18 september: bestuurlijke toekomst Grave (incl. opiniepeiling)

De agendacommissie heeft ook de agenda vastgesteld van de commissie Ruimte. Deze agenda en de bijbehorende stukken worden deze week gepubliceerd in iBabs. De commissie Inwoners en bestuur komt te vervallen, omdat er geen agendapunten voor waren.

Daarnaast is gepeild of er interesse was voor een collectief lidmaatschap van Raadslid.nu. Dat was er voldoende. Daarom gaat de griffie nu een collectief lidmaatschap regelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: