Ingezonden: Opinie gepeild en wat nu?

Door Leo de Vreede in de Arena.

Op 21 maart konden we in Grave met één stempas drie keer een rode stip op een stembiljet zetten. Eenzelfde handeling voor drie geheel verschillende procedures en wel het kiezen van een nieuwe raad, in een landelijk referendum ja of nee zeggen tegen een aangenomen wet en een gemeentelijke opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Wettelijk is keurig vastgelegd wie er werden opgeroepen, hoe de rode stippen moesten worden geteld en hoe de consequentie van dat tellen leidt tot de zetelverdeling in de raad en het al of niet verwerpen van het wetsvoorstel dat tot het referendum is veroordeeld.

Over een opiniepeiling is niets wettelijk vastgelegd. Opiniepeilingen leiden nooit rechtstreeks tot een uitspraak. Het zijn middelen te toetsen of er aan een voorgenomen besluit behoefte bestaat en of er ook een draagvlak voor is. Opiniepeilingen zijn er in vele varianten. Een goede opiniepeiling is nooit beperkt tot een simpele keuze tussen voor en tegen. Meestal is het een reeks stellingen of vragen waarbij meer antwoorden denkbaar zijn van “gloeiend mee eens” via “kan me niets schelen” tot “hartstikke tegen”. Ook de doelgroep van de peiling moet zorgvuldig worden gekozen.

U zult wel doorhebben dat ik de in Grave gehouden opiniepeiling zacht gezegd merkwaardig vind.

Allereerst al de wijze waarop is besloten tot het houden van die peiling. Na vele jaren van confereren, manifesten, krantenartikelen en deskundigenrapporten werd uiteindelijk aan de gemeenteraden het voorstel voorgelegd om tot één gemeente in het Land van Cuijk te komen. In een uitermate warrige raadsvergadering deed de gemeenteraad van Grave geen uitspraak. Wel bleef een motie om een opiniepeiling te houden overeind.

Het college had de opdracht gekregen de opiniepeiling voor te bereiden en deed dat simpelweg door er een pseudo-referendum van te maken. Al degenen die ingingen op de uitnodiging naar het stembureau te komen zouden ook een rode stip mogen zeggen bij Grave zelfstandig of bij Grave als deel van de gemeente Land van Cuijk. Heel vreemd was vervolgens dat op initiatief van LPG, hardnekkig voorstander van een eigen gemeente Grave, een derde mogelijkheid – Cuijk, Grave en Mill samen- werd toegevoegd. Of die gemeenten hiervoor iets zouden voelen was voor de peiling blijkbaar niet van belang.

De opiniepeiling is gehouden en ook daar zijn de stippen geteld en wat nu?

Om te beginnen natuurlijk het resultaat van de opiniepeiling goed weergeven en dat begint met het geen uitslag te noemen.

De cijfers heb ik van de site van Jacques Leurs (of van Keerpunt 2010?). Die cijfers zijn wat makkelijker te bewerken dan die van de gemeentesite.

Er zijn 9838 burgers van Grave uitgenodigd deel te nemen aan de raadsverkiezingen, het referendum en de opiniepeiling. Er is derhalve spraken van koppelverkoop en het opwerpen van een hindernis; je moest er wel voor naar het stembureau komen en dat is met name voor een opiniepeiling niet gebruikelijk.

– Van die 9838 hebben 2357 de stip gezet bij een zelfstandig Grave dat is 24%;
– Van die 9838 hebben 1855 de stip gezet bij Cuijk,Grave Mill , dat is 19%;
– Van die 9838 hebben 1264 de stip gezet bij één gemeente, dat is 13%;
– Van die 9838 wilden 4362 hiervoor hun huis niet uit en dat is 44%

Het leuke is dat alle drie de bestuurlijke varianten samen met de groep die geen keuze wilde of kon maken, en dus bereid is met alle bestuurlijke varianten genoegen te nemen, boven de 50% uitkomen.

Met zo’n resultaat kun je als bestuurder dus alle kanten op. Maar wat is de goede? Daarvoor moet je het bestuurlijke verstand gebruiken. En dan zou het me sterk verbazen als de conclusie anders wordt dan de weg in slaan naar één gemeente Land van Cuijk. Het is daarbij een uitdaging zoveel mogelijk ondernemers en inwoners van Grave ervan te overtuigen dat dit ook voor de eigen identiteit (wat dat ook moge wezen) de beste aanpak is. En daarom is het zinvol bij de eerste verkiezingen voor de nieuwe gemeente in de voormalige gemeente Grave weer een opiniepeiling te houden met ongeveer dezelfde vragen als deze keer.

Ik geloof niet dat met één gemeente Land van Cuijk de ideale bestuurlijke situatie is bereikt. Nu al zijn er gemeenschappelijke regelingen die veel verder reiken. Naar mijn mening moeten we af van de trits rijk, provincie en gemeente en veel meer organiseren vanuit functies en onderscheid tussen beleid maken en uitvoeren.

De volgende generatie heeft dus ook wat te doen.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: