INGEZONDEN: De Graafse Raad wil zich gaan beteren.

Bron: ARENA. Door Louis Sparidans

De afgelopen raadsperiode was het geregeld ‘een rommeltje’ in de gemeenteraad van Grave. Ik heb er destijds meermalen over geschreven, maar het wilde maar niet beteren. Integendeel, het werd zelfs gaandeweg erger. Nu we sinds eind maart een nieuwe gemeenteraad hebben, waar zeven van de vijftien raadsleden nieuw zijn, zijn er weer nieuwe kansen ontstaan. De eerste tekenen zijn bemoedigend.

Er zijn inmiddels namelijk drie (weliswaar besloten) bijeenkomsten voor alle raadsleden gepland: op 29 mei debattraining, op 11 september over de werkwijze van de gemeenteraad en vertaling daarvan in een reglement van orde, verordeningen respectievelijk in een gedragscode en tot slot op 18 september over de bestuurlijke toekomst van Grave, inclusief de uitkomsten van de gehouden opiniepeiling op 21 maart jongstleden.

 Tijdens deze laatstgenoemde bijeenkomst wordt mogelijk een definitief besluit genomen over hoe het verder moet met Grave. Een heikel punt. Immers 57% koos in maart voor een of andere vorm van herindeling (een samengaan met buurgemeenten) respectievelijk 43% sprak zich nog uit voor het behoud van een zelfstandig Grave.
Er zal hierbij veel wijsheid van de nieuwe Raad worden gevraagd. En de LPG zal haar belofte voor een blijvend zelfstandig Grave waarschijnlijk niet na kunnen komen. Jammer voor alle mensen die daarin bij de laatst gehouden verkiezingen geloofden.

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: