Er zijn te veel zieke ambtenaren in Cuijk, Grave en Mill

Er zijn in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill (CGM) te veel zieke ambtenaren. De capaciteit van het ambtelijk apparaat komt daardoor onder druk te staan. Dat laat het bestuur van de ambtelijke organisatie aan de gemeenteraad van Grave weten.

De raad van Grave had naar aanleiding van de kadernota van het ambtelijk apparaat gevraagd om wat het de gemeenten zou gaan kosten om de problemen op te lossen. In de begroting is nu bijvoorbeeld geen geld gereserveerd voor vervanging bij ziekte.

CGM kent een ziekteverzuim van 5,6 procent. Het landelijke verzuim door ziekte is 5,4 procent. ‘In 3,5 procent van de ziektegevallen is sprake van een middellang en lang ziekteverzuim, acht weken of langer. Daardoor valt voor 700.000 euro aan productieve uren weg’, laat de ambtelijke organisatie weten.

Cuijk, Grave en Mill betalen samen ruim 27 miljoen euro voor het ambtelijk apparaat. Er ligt van de drie gemeenten een opdracht om totaal 2 miljoen euro te bezuinigen, verdeeld over vijf periodes van elk 400.000 euro. Tegenover de bezuiniging zou een bedrag van 800.000 euro staan dat besteed zou mogen worden aan verbetering van de kwaliteit van het apparaat. ‘Maar dat geld is gebruikt om de gemeentelijke begrotingen sluitend te krijgen’, schrijft het bestuur van CGM aan de Graafse gemeenteraad.

Voor wordt gesteld om de laatste van vijf bezuinigingsperiodes van 400.000 euro te schrappen. En daarbij een bedrag van 700.000 euro beschikbaar te stellen voor ziektevervanging. Dat bedrag moet over een periode van een paar jaar worden opgebracht.

Samenvoeging

In 2014 werden de ambtenarenapparaten van Cuijk, Grave en Mill, samen 50.000 inwoners, samengevoegd. De drie gemeenten hadden bij aanvang samen 333 ambtenaren in dienst. De ambtenarenorganisatie CGM begon destijds met 325 ambtenaren. Dat betekende een bezuiniging van 132.282 euro.

Er werd bij het begin van de samenwerking afgesproken dat het aantal banen over een periode van vijf jaar 10 procent zou dalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: