‘Brug naar Hampoort is toeristische kans’

Uit mijn foto-archief: een afbeelding van een houten brug voor de Hampoort.
 ARENA lokaal. Door Mirjam Schouten-Vanlaer
Zelf op korte termijn actief partners en investeerders zoeken voor de aanleg van loop-/fietsbruggen naar de Hampoort. Die aanbeveling doet Kenniscentrum Graeft Voort aan de gemeente Grave naar aanleiding van de vestingvisie van Buro West8. Het planonderdeel biedt volgens het adviesorgaan toeristische kansen.

Via een loop/fietsbrug is een historische entree in Grave mogelijk. (foto: Hans Huizing)

De Hampoort staat in de top 100 van Nederlandse Rijksmonumenten. Het Rotterdamse stedenbouwkundig bureau heeft wereldwijd aansprekende miljoenenprojecten gerealiseerd. Bij de opstelling van de Vestingvisie, die op 15 mei behandeld wordt in de gemeenteraad, moest het bureau rekening houden met de omstandigheid dat in Grave geen zakken geld klaarstaan. Kenniscentrum Graeft Voort noemt de nu voorliggende visie niettemin “een inspirerend document dat ruimte biedt om tot een stedenbouwkundig verantwoorde aanpak te komen.” Behoud van de groene gordel om de stad is volgens het Kenniscentrum een verstandig leidend principe. “Daarin past geen bebouwing in de uiterwaarden. De door West8 voorgestelde loop/fietsbrug loopt via een versterkt eiland (een gereconstrueerd historisch ravelijn) over het voormalige Visio-terrein naar de Hampoort. Dat stadsdeel ziet West8 als een potentieel evenemententerrein.”

Het kan met de aanbevolen aanpassingen volgens het Kenniscentrum een sterke toeristische attractie vormen. “In de Hampoort zijn al het museum en de gildekamer gevestigd. De brug is een impuls voor veilig langzaam verkeer en zou een goede beleving geven van hoe herstelde delen van de vesting er daadwerkelijk uitzien. Zeker als project in het kader van de Zuiderwaterlinie, waarin Grave begin-eindpunt is van een slinger van elf vestingsteden, heeft het plan veel potentie”, stelt het Kenniscentrum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: