Waar kan Grave nu uit kiezen?

Webmaster: in dit artikel van de Gelderlander plaats ik diverse foto’s van onze kandidaten. U kunt nu uw keuze maken uit onze kandidaten. Tip:  Door op de afbeelding te drukken krijgt een beeldvullende foto.

HERINDELING PEILING
De inwoners van Grave krijgen morgen niet twee, maar drie stemformulieren voorgeschoteld. Want daar wordt ook een peiling gehouden over de gemeentelijke herindeling.

HERMAN WISSINK; journalist de Gelderlander

Herman Wissink wordt hier bedankt voor zijn basketbal verslagen en maakte jaren gelden de overstap naar de regio/politiek verslaggeving in Maasland/Grave.

Bij de opiniepeiling die morgen in Grave tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden, wordt de vraag gesteld: ‘Hoe ziet u de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave?’

Onze kandidatenploeg op de Kat.
Hennie Bongers is onze lijsttrekker en campagneleider. Hij gaat na woensdag samen met de andere partijen proberen een raadsprogramma te schrijven. En natuurlijk de opiniepeiling duiden.

Gekozen kan worden uit drie mogelijkheiden:

  • Grave als zelfstandige gemeente door te laten gaan.
  • Grave als onderdeel van een nieuwe gemeente met Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert (de CGM-gemeenten).
  • Grave als onderdeel van een nieuwe gemeente met Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis (de vijf gemeenten in het Land van Cuijk).
Marian Gebbink stelt zich hier voor als bestuurslid van de clientenraad van Catharinahof/BrabantZorg. Zij werkt op de locatie van Dichterbij in ons voormalig postkantoor in de Klinkerstraat

In een al jaren lopend proces wordt door de gemeenten in het Land van Cuijk gekeken naar een mogelijke gemeentelijke herindeling.

Daar werd vorig jaar op 20 september door de vijf afzonderlijke gemeenteraden over gestemd.

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis stemden voor oriëntatie op één grote gemeente. In Mill ziet de gemeenteraad een herindeling niet zitten.

Onze archeoloog Jo de Wit voor zijn museum in de Maasstraat.
Zoon Anton de Wit brengt hier zijn stem uit bij de vorige verkiezingen en is ook erg actief op Facebook als hij niet in zijn vrachtwagen zit.

In Grave werd bijna voor herindeling gekozen. Bijna. Want Ben Litjens stemde tot ieders verbazing niet mee met zijn eigen partij Keerpunt 2010 en stemde tegen een herindeling. Daardoor kwam de telling op acht stemmen tegen en zeven stemmen voor herindeling. Als Litjens hetzelfde had gestemd als zijn partijgenoten, waren de verhoudingen precies andersom geweest.

Dyon Nijenhuis staat op nummer 4 en is onze jongste vrouwelijke kandidaat. Ze hoopt dit jaar haar VWO diploma te halen.

Er werd in Grave vervolgens gekozen voor een opiniepeiling.

Maar wat gebeurt er met de uitkomst? Dat is aan de gemeenteraad. Een formele status heeft de peiling niet. De Graafse partijen kunnen er hun mening over bijstellen. Of niet. Met de uitkomst van de peiling in de hand zal de gemeenteraad opnieuw een standpunt innemen. Dat zal ongetwijfeld in de coalitieonderhandelingen worden meegenomen.

Onze tweeling Parie krijgt veel aanhang via facebook. Ze runnen samen een kledingwinkel in de voormalige schoenenwinkel van Toon Ekstijn op de hoek Klinkerstraat/Rogstraat/Brugstraat.

Op verzoek van De Gelderlander geven Hans Satter, Martin van Collenburg en Ben Litjens een stemadvies. Hans Satter is van Grave Politiek, een groepje kritische volgers van de Graafse politiek. Martin van Collenburg is voorzitter van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en Ben Litjens is raadslid voor Keerpunt 2010.

Onze oude rot in het vak, Ben Litjens, maakt van zijn hart geen moordkuil en staat met zijn laarzen midden in de Escharense/Gasselse/Graafse/Velpse klei. Midden door zijn bedrijf loopt de Graafschedijk. Jarenlange pogingen om al zijn activiteiten op een plek te concentreren hebben tot op heden niets uitgehaald. Ben staat hier voor het uitgewerkt plan zoals het had kunnen worden.

‘Tegen grote herindeling’

Ben Litjens, Keerpunt 2010

Als lid van Keerpunt 2010 volg ik het principe van ‘de meeste stemmen gelden’. Persoonlijk zal ik tegen herindeling stemmen, omdat er geen basis is voor een vertrouwensvolle samenwerking. Dat de gemeente Cuijk uit de vergaande samenwerking met Mill en Grave stapt en kiest voor samengaan met Boxmeer en Sint Anthonis geeft aan hoe weinig solidair Cuijk is met Mill en ons.

De Gasselnaren Mart, Chris en Escharenaar Ben voeren samen campagne in Gassel.

Ik zie liever een samengaan met Mill met als hoofdtaak het behoud van een stuk landelijk Brabant met vriendelijke en zonnige dorpen en een oud stadje. Cuijk en Boxmeer kunnen zich op de industrie richten. Sint Anthonis kan dan een vrije keuze maken tussen die twee gemeenten.

Op het stembiljet tref je ook de naam van onze secretaris Theo Janssen aan. Het hele weekend heeft hij geflyerd in zijn Estersveld.

De landelijke partijen kiezen voor één supergrote gemeente van 91.000 inwoners met twee centrale kernen Cuijk en Boxmeer. Het welbevinden van de normale mens speelt daarbij geen rol maar uitsluitend de macht. Een slechte herindeling kunnen wij missen als kiespijn. Je kunt één grote gemeente nooit meer terugdraaien. Liever in stapjes, met steun van de inwoners.

‘Op den duur gebeurt het toch’

Hans Satter, Grave Politiek

‘Liefst zes partijen voor slechts vijftien raadszetels, versnippering alom. Maakt het wat uit aan welke ‘snipper’ je straks je stem gaat geven? Wie terugblikt op de voorbije raadsperiode kan evenmin erg opgewonden raken van de inhoudelijke verschillen tussen de partijen. De verkiezingsprogramma’s en -slogans vormen een bos met bomen waar qua verschillen ook al weinig opwindends valt te beleven. Als iedereen zo ongeveer hetzelfde vindt, heeft het op de keper beschouwd weinig zin om te gaan stemmen.

 

Onze derde man Joel Hendriks is onze juridische deskundige. Hij is ook niet vies van plakken, folderen en campagnevoeren op de weekmarkt.

Dit keer ligt het anders. Grave heeft namelijk een groot probleem: als zelfstandige gemeente gaat ze haar teloorgang tegemoet. Grave staat voor een strategische keuze: zelfstandig doormodderen of samengaan in een grote gemeente Land van Cuijk?

Deze “internationale”vrouw  Elly Peters houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering van het VN verdrag op gemeentelijk nivo voor toegankelijkheid voor mensen met een functie beperking.

Hoe het ook zij, er valt deze keer iets te kiezen. U kunt gaan voor lokale behoudende illusiepolitiek of een toekomstgerichte sterke regio Land van Cuijk. Dat laatste is verreweg het verstandigst. Op den duur komt het er toch van.”

Eén gemeente Land van Cuijk‘.  DENNIS GREIJN

Martin van Collenburg, Industriële Kring

‘Er is maar één goede keuze: één gemeente Land van Cuijk. Alleen dan word je gehoord in Den Bosch. Alleen dan ben je slagvaardig, kom je sterker over.

Als wij nu als Industriële Kring iets voor elkaar willen krijgen, dan zitten we met vijf gemeenten aan tafel. Bijvoorbeeld het stagebureau dat we hebben opgezet, subsidies die we aanvragen. We hebben te maken met acht bedrijventerreinen en acht managers. Beter is één model, voor alle gemeentes hetzelfde.

Rob van Kessel, hier tijdens de uitreiking ondernemer van het Jaar van het Land van Cuijk, is voorstander van een Groot Land van Cuijk. En hoopt op meer steun voor zijn toekomstplannen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Industriële Kring is het bevorderen van de werkgelegenheid in onze regio. Het is tijd om keuzes te maken en nu door te pakken. In het Land van Cuijk is men al vele jaren bezig met het verbeteren van de strategische samenwerking. En net als vergelijkbare regio’s heeft het Land van Cuijk niet de luxe om besluiten op dit gebied voor zich uit te schuiven.

Onze lijstduwer uit Huizen. Jacques Leurs stuurt op afstand en houdt onze website up-to-date!

Wij willen het belang van de ondernemers hoog houden. Door te kiezen voor één gemeente Land van Cuijk zal dit voor de toekomst beter gewaarborgd zijn.”

Nel Schuts is onze rode lantaarndrager. Ze is onze lijstduwer uit Velp. We zullen haar dossierkennis missen. Vanaf 2010 zat ze voor Keerpunt 2010 in de gemeenteraad. Na het vertrek uit het CDA werd ze plaatselijk actief voor Keerpunt 2010.

Ric Broens, Graveon

Op deze foto van de Algemene Leden Vergadering van Graveon zit Ric Broens nog rechts naast de aftredend voorzitter Peter van Kuppeveld.

Herindeel en maak nu een keuze’

Ric Broens; de kersverse voorzitter van Graveon.

Een grotere gemeente met een bijbehorend groter ambtenarenapparaat kan daardoor meer kennis en slagkracht in huis hebben dan een kleinere gemeente kan, welke vaak deze kennis moet inhuren.

Wij denken dat een gemeente welke niet mee doet aan een herindeling straks helemaal alleen komt te staan en geïsoleerd raakt. In het ergste geval kan/zal de provincie dan een herindeling opleggen. De vraag is dan of dat met de gewenste partijen zal zijn, ofwel maak nu een keuze voor herindeling.

Sinds de ambtelijke samenwerking er is in Grave, heeft Graveon daar zeker een positieve uitwerking van ervaren. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat CMG-herindeling een gewenste toekomst is. Maar we hebben geen ervaring met de andere optie en willen dan ook geen mening over geven.

Vanuit bedrijfsmatige kennis hebben we moeite met een ambtelijke samenwerking onder meerdere besturen.

Meerdere kapiteins op een schip is niet verstandig.

Algemeen advies: herindeel en maak nu een keuze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: