Reconstructie Bosschebaan: nieuwsbrief en brief Dorpsraad Velp.

Nieuwsbrief nummer 7 over de Reconstructie N324 Oss-Grave
Er is weer een nieuwsbrief verschenen over de N324. Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief? Dan kunt u dat doen via deze link:

Laatste nieuws over de aanpassingen aan de Bosschebaan.

De Dorpsraad Velp schrijft:

Door realisatie van enkele rotondes worden sluiproutes naar onze mening aantrekkelijker, temeer omdat wij verwachten dat met de realisatie van de provinciale plannen de doorstroming op de N324 verder zal afnemen. Daarom vragen wij uw aandacht en steun om deze negatieve effecten integraal op te pakken en de inwoners zorgvuldig te betrekken bij herinrichtingsplannen van de belangrijkste verkeersroute door Velp. Wij wensen u en uw politiek partij veel succes met de aanstaande verkiezingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: